Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Automatické obchodní systémy – Expert Advisors

Pro úspěch ve světě finančních trhů je potřeba vytvořit obchodní systém, který bude úspěšně generovat vstupní a výstupní signály pro otevření a zavření pozice (dlouhá pozice nebo krátká pozice). Obchodní systémy zpravidla pracují s indikátory. Indikátory Forex a jeho vývoj dokážou analyzovat, predikovat budoucí vývoj a pomáhají obchodníkům v jejich rozhodnutích. U většiny obchodníků bývají největším rizikem emoce, které ovlivňují předčasné nebo opožděné otevírání a zavírání pozic. Řešením je tzv. algoritmické obchodování (algorithmic trading), které umožňuje optimalizovat nejen na trhu Forex obchodní strategie tím, že eliminuje subjektivní rozhodnutí tradera. Mechanické systémy totiž nejsou vystaveny vlivu emocí. Obchodní platforma BossaFX nabízí pokročilé možnosti vývoje automatických systémů pro obchodování. V prostředí platformy je možné vytvářet, zdokonalovat a testovat automatické systémy, které jen nebudou na trhu Forex signály generovat, ale budou i samostatně otevírat a zavírat krátké či dlouhé pozice.

V rámci technické analýzy lze využít MACD indikátor nebo Klouzavý průměr. Obě zmíněné automatické obchodní strategie neleznete v obchodní platformě BossaFX. Strategie MACD (Moving Average Convergence/Divergence) spolu s Klouzavým průměrem patří mezi základní technické trendové indikátory.

 

●     Automatické strategie – Klouzavý průměr výpočet

●     Automatické strategie – MACD

 

Klouzavý průměr je nejjednodušším a nejpoužívanějším indikátorem technické analýzy. Indikátor MACD vychází z klouzavých průměrů. Oba indikátory jsou vhodné na trendující trhy. MACD strategie aplikuje filtry, které eliminují velmi nízké hodnoty MACD a kontrolují, zda je otevíraná pozice v souladu s trendem dominujícím na trhu. U klouzavého průměru algoritmus na základě vlastního kapitálu zohledňuje velikost otevřené pozice. Taková strategie nákupu zvyšuje efektivitu investování.

Obě zmíněné strategie Forex přibližují mnoha traderům, kteří by za normálních okolností díky emocím mnohdy realizovali pokyny v nesprávný čas. Psychologie je totiž pro obchodníky důležitým oborem. Proto je jí i věnován jeden z našich seminářů. Automatické obchodní systémy Forex činí stravitelnějším a lépe uchopitelným. Také automatizovaným obchodním systémům a potažmo různým indikátorům a strategiím jsou věnovány semináře od společnosti Bossa. Škola obchodování Forex traderům pomáhá k neustálému sebezdokonalování se. Trading je zkrátka systematický vzdělávací proces.