Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

MQL

MQL4 neboli MetaQuotes Language 4 je programovacím jazykem, který je vestavěn v obchodní platformě BOSSAFX a umožňuje navrhnout si vlastní nástroje zjednodušující uzavírání obchodů a správné pozicování. Nástroje, které si můžete vytvořit pomocí MQL4 jsou rozděleny do tří skupin: skripty, indikátory a strategie (tzv. Expert Advisors). Toto rozdělení je dáno povahou výše uvedených skupin nástrojů. Skripty se spouštějí ručně a ukončují se po naplnění svých funkcí. Do skriptů může být přidáno nespočet různých funkcí, základní myšlenkou jejich uplatnění je mnoho možností v jednom příkazu. Například skript umožňuje zadání pokynu pomocí klávesové zkratky. Zadání pokynu tradiční cestou vyžaduje výběr instrumentu, otevření okna Pokyn, zvolení objemu a potvrzení tlačítkem „Sell" nebo „Buy". Naproti tomu zadat pokyn pomocí skriptu můžete pouze jednou klávesovou zkratkou.

         

Indikátory jsou základem druhé skupiny nástrojů, které můžete vytvářet pomocí MQL4. Vedle jejich typických analytických funkcí mohou informovat o počtu otevřených pozic, velikosti swapu nebo korelaci mezi instrumenty v portfoliu. Indikátory jsou přímo vázané na grafy, zobrazují se přímo v grafu nebo v okně pod grafem. Změny hodnot indikátorů sledují změny hodnot cen instrumentu, pro který máme indikátor nastaven. Indikátory mají čistě informativní funkci, není tedy možné, aby plnily obchodní funkce.

 

Strategie (Expert Advisors) představují nejpokročilejší skupinu nástrojů MQL. Mohou plnit jak analytickou tak obchodní funkci. Oproti skriptům pracují kontinuálně, dokud jsou spojeny s grafem. Umožňují použití automatických investičních strategií. To znamená, že po obdržení signálu systém otevře a uzavře pozici u zvoleného instrumentu bez našeho zásahu. Tento způsob omezuje emotivní chování obchodníka, které často vede k předčasnému výběru zisku nebo utržení ztrát.

 

 

Syntaxe MQL4 je podobná jazyku C. Zahrnuje množství funkcí a indikátorů potřebných k analýze aktuálních a historických hodnot, základní logické a aritmetické operace, stejně jako funkce používané pro správné pozicování.

 

V části vzdělání najdete rozšířený Slovník MQL pokynů.

 

MQL4 spravuje MetaEditor, který je vestavěným základem obchodní platformy. Je navržen pro vytváření, upravování a sestavování zdrojového kódu v MQL4. Může být využit pro vytváření Expert Advisors, běžných indikátorů, skriptů a knihoven funkcí (DLL). Slovník MetaQuotes obsahuje popis stavby jazyka a vestavěné funkce v editoru.