Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Popis skriptů implementovaných v platformě Bossafx

Platforma BOSSAFX nabízí možnost využití různých druhů nástrojů, které uživateli pomáhají lépe se rozhodovat o vstupu do pozice nebo monitorovat otevřené pozice, či stav prostředků na účtu a mnoho jiných užitečných funkcí. Jednu skupinu těchto nástrojů představují skripty. Jedná se o miniprogramy, které po spuštění vykonají danou funkci a sami se deaktivují. Po instalaci transakční platformy v okně [Navigátor] najdete 8 zkušebních skriptů. Dá se říci, že plní spíše vzdělávací úlohu, než užitkovou. Skripty je třeba spouštět jedině v demonstračním prostředí, protože jejich neobratné použití při operacích na skutečném účtu by mohlo vést nevědomky k odesílání příkazů.

 

Níže se nacházejí popisy činností, připojených ke skriptům v platformě.

 

Upozornění! Skripty plní čistě vzdělávací úlohu, ne užitkovou. Nedoporučuje se používat skripty při operacích na skutečném účtu.

 

 

Close – Zavírá nejstarší, otevřenou pozici. Znamená to, že nejdéle držená pozice bude uzavřená. Není důležité, ke kterému grafu instrumentu bude skript přidaný.


Upozornění! Prosíme, nepoužívejte tento skript při operacích na skutečném účtu (testování skriptu se doporučuje na demo účtu).


Delete pending – Skript odstraňuje nejdříve odeslané příkazy k obchodování, čekající na vyřízení. Znamená to, že čekající příkaz, který se nejdéle nachází v záložce [Terminál > Obchod], bude odstraněn bez ohledu na to, že ke grafu daného instrumentu byl připojen skript.


Modify - Skript modifikuje první tržní příkaz, automaticky nastavuje hodnotu stop loss ve vzdálenosti 20 bodů od tržní ceny. Aby program fungoval správně, je třeba správně ho připojit ke grafu symbolu, jehož příkaz chcete modifikovat.

 

Upozornění! V případě většího počtu příkazů program může nastavit hodnotu stop loss ve špatné úrovni, a proto se doporučuje použití tohoto skriptu pouze v demonstračním účtu.

 


• Modify pending - Skript automaticky modifikuje cenu zahájení prvního čekajícího příkazu (příkazu k obchodování, který byl zahájen jako první) o 10 pipů dolů. Aby program fungoval správně, je třeba ho připojit ke grafu symbolu, jehož příkaz k obchodování chcete modifikovat.


Upozornění! V případě připojení skriptu k jinému grafu, program může špatně modifikovat cenu otevření, a proto se nedoporučuje použít skript při operacích na reálném účtu.


Period conventer – konvertuje menší intervaly na větší, např. sloupce ve svícovém grafu M1 na M5, H4 na D1. Pro lepší pochopení skriptu je uveden tento příklad. Představte si, že máte pouze denní data daného instrumentu a chtěli byste z nich vytvořit týdenní data v režimu offline. Otevřete tedy daný graf a následně do něj vložíte náš skript. V záložce [Uložit parametry] označíte dvojklikem proměnnou "ExtPeriodMultiplier" a vepíšete novou hodnotu rovnou 7, což znamená, že z denních dat vygenerujete data týdenní. Samozřejmě můžete zapsat libovolný počet dní, a tak tvořit libovolné grafy. Po stisknutí tlačítka [OK] se generuje nový graf, který by se měl ukázat na seznamu grafů offline. Pokud budete chtít otevřít grafy offline z hlavního menu, vyberete [Soubor > Otevřít Offline].

 

Upozornění! Při výskytu nových kotací nejsou grafy aktualizované. Abyste je aktualizovali, musíte znovu spustit skript.


Rotate text – Skript, který ukazuje grafické možnosti MQL4. Kreslí linie trendu, pokud jde o texty, které mění svou pozici a velikost s novými nadcházejícími tiky.


Send pending – Skript, který automaticky nastavuje čekající příkazy sell stop u daného instrumentu s otevírací cenou o 100 bodů nižší, než je tržní cena BID.


Trade – Skript automaticky otvírá dlouhou pozici u daného instrumentu o nominální hodnotě 1 lotu.

 

Upozornění! Nedoporučuje se použití skriptu "Trade" při operacích na reálném účtu, protože byste mohli nevědomky otevřít pozici.

 

Skripty v platformě BOSSAFX mají čistě vzdělávací charakter. Skripty je možné modifikovat pomocí MetaLanguage Editoru. Použití jejich jednoduchých kódů může být začátkem dobrodružství programování v jazyku MQL a základem pro vytváření rafinovanějších nástrojů.

 

Upozornění! Během přehlašování z demo účtu na reálný, nebo obráceně, se ujistěte, že byl skript odstraněn z grafu. V opačném případě by činnost skriptu mohla vést k případnému otevření/zavření pozic. Skript je možné odstranit po otevření nabídky grafu a výběru možnosti "Odstranit skript".