Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Práce se skripty v platformě Bossafx

I. Obecná konfigurace


Předtím než začnete pracovat se skripty, musíte je patřičně nastavit. Společné parametry pro všechny skripty najdete v nastavení terminálu. Okno můžete otevřít z menu [Nástroje > Možnosti], nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+ O.
 

 

Nastavení parametrů skriptů najdete v záložce [Strategie].

 

 

 

Pouze pět možností má vliv na činnost skriptu:


Umožnit obchodování


Stejně jako strategie, i skripty mohou pracovat v automatickém režimu. Tyto programy mohou jak analyzovat změny cen, tak i řídit transakce. Tato možnost je určená pro omezení funkcí zavírání transakcí prostřednictvím skriptů i strategií.


Požádat o manuální potvrzení


Tato možnost je aktivní pouze tehdy, pokud je možnost „Umožnit obchodování” označená. V případě výběru této možnosti skript během transakce odešle uživateli dotaz, zda potvrdit, nebo zrušit danou transakci. Jedná se tedy o manuální potvrzení, které dovoluje kontrolovat aktivitu investičních strategií a skriptů.


Umožnit import DLL


Použití DLL zvětšuje funkčnost skriptů. Pokud je tato možnost aktivní, knihovny se mohou používat bez jakýchkoliv omezení. Jestli je možnost vypnutá, žádný skript nemůže používat externí DLL.


Potvrdit funkci DLL


Možnost může být aktivována pouze tehdy, pokud je možný import DLL. Jedná se o manuální pomoc pro volání každé vyvolané funkce. Pokud je vypnutá, import z externích knihoven nebude kontrolovaný.


Umožnit import strategii


Možnost musí být zapnutá, pokud během práce skriptu nastane potřeba importovat funkce z jiných strategií, nebo knihoven MQL 4. Pokud je vypnutá, import z externích knihoven nebude kontrolovaný.


Upozornění! V případě, kdy skript provádí obchodní funkci, tedy transakci reálným způsobem, je třeba označit možnost „Umožnit obchodování ”, jinak může uživatel ponechat výchozí nastavení beze změn.


II. Spuštění
Chcete-li použít vybraný skript v grafu, otevřete záložku [Skripty] v okně [Navigátor], následně kliknete pravým tlačítkem myši na vybraný skript a vyberete možnost [Použít v grafu]. Musíte pouze pamatovat na to, že skript je přidáván k aktivnímu grafu a že pouze jeden skript může být aktivní v daném grafu v určitou chvíli.
 

 

Po přidání skriptu ke grafu se automaticky objeví okno s nastavením. V záložce [Uložit parametry] můžete měnit externí proměnné skriptu. Abyste změnili tyto parametry, je třeba dvakrát kliknout levým tlačítkem myši na danou hodnotu a napsat novou. Můžete měnit hodnotu každé proměnné, nebo odstranit již dříve zapsané parametry. Existuje také možnost zapsání údajů hodnot parametrů.

 

 

Tlačítko „Reset” vrací všechny výchozí hodnoty. Parametry definované v nastavení terminálu se nacházejí v záložce [Obecné]. Výchozí hodnoty parametrů se nacházejí ve zdrojovém kódu programu. Skript s již definovanými parametry můžete potvrdit tlačítkem „Ok” a zrušit tlačítkem "Anulovat".


Upozornění! Na rozdíl od strategií a vlastních ukazatelů jsou speciální vlastnosti skriptů nastavené pouze při spuštění.


Pokud se objeví příkaz v kontextovém menu grafu „Odstranit skript”, znamená to, že byl skript spuštěn.


III. Uzavření
Normálně skript ukončuje svou činnost na konci operace. Může být také odstraněn manuálně. Pokud chcete z grafu odstranit skript, musíte zvolit z kontextového menu možnost „Odstranit skript”, nebo přidat ke grafu jiný skript. Kromě toho bude skript odstraněn z grafu po změně symbolu, nebo časového intervalu.
 

 

 

Upozornění!

- Všechny skripty budou odstraněny po odloučení od platformy;
- Pokud odstraníte skript z okna [Navigátor], nezavřete program MQL4 s tím samým názvem jako je v grafu.