Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Ochrana osobních údajů GDPR

Vážení klienti,

velmi si vážíme spolupráce s Vámi. Abychom Vám mohli poskytovat naše služby zpracováváme v nezbytném rozsahu, na základě zákona a v souladu se zákonem Vaše osobní údaje, které jste nám  poskytli a vyslovili souhlas s jejich zpracováním pro účely naší vzájemné spolupráce. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabývá v platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018 si Vám dovolujeme zaslat podrobné informace o tom, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů
  • Výmaz osobních údajů
  • Omezení zpracování osobních údajů
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost)
  • Podání námitky proti osobním údajům
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s naší společností ve věci ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: sales@bossa.cz, nebo telefonicky 226 895 901.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti, kterým je JUDr. Gabriela Dudášová, advokátka, ze společnosti Legal & Tax s.r.o., a to emailem na dpo@bossa.cz
 

Těšíme se na další spolupráci

 

Za DM BOŚ S.A., organizační složka ČR

Magdaléna Nižník Korniová

Generální ředitelka