Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Manuál ovládání platformy MetaTrader 4 pro začátečníky 

Postup jak si naistalovat platformu MetaTrader 4 a založit Demo účet

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Informace o Bank Ochrony Środowiska S.A. (Banka ochrany životního prostředí)

Posláním Bank Ochrony Środowiska S.A. (Banky ochrany životního prostředí) je poskytování komplexních finančních služeb subjektům se zaměřením na  projekty ochrany životního prostředí; rovněž udržení si své pozice lídra na trhu univerzálního bankovnictví.
 

 

Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ) zahájila svou činnost v roce 1991. Specializuje se na financování projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, ale i projetky z jiných oblastí.
BOŚ SA je univerzální komerční bankou řadící se mezi patnáct největších bank působících v Polsku.

 

Od roku 1996 působí jako akciová společnost a od února 1997 jsou její akcie kotovány na hlavním trhu Warsaw Stock Exchange. V rámci své kapitálové skupiny banka provozuje Dom Maklerski BOŚ S.A.

 

Hlavním akcionářem banky je Národní fond ochrany životního prostředí a vodních zdrojů. Mezi majitele zbývajících akcií patří regionální fondy na ochranu životního prostředí a vodního hospodářství i drobní akcionáři.

 

BOŚ nabízí širokou škálu bankovních produktů korporátní klientele, drobným zákazníkům a samosprávným celkům veřejné správy. Kromě standardních služeb nabízí příležitostné vklady s atraktivní úrokovou sazbou, e-bankovnictví, prodej podílových fondů atd.

 

BOŚ se zabývá komplexním odborným poradenstvím v oblasti sestavování rozpočtů samosprávním celkům, regionům, okresům a obcím. Organizuje také emise veřejně neobchodovatelných komunálních dluhopisů.

 

Banka dále nabízí za výhodných podmínek hypotéky, úvěry na ekologické projekty v oblasti vodohospodářství a ochrany podzemních vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a zlepšování tepelných vlastností.

 

V souladu se strategií banky, BOŚ usiluje o udržení svého vedoucího postavení v oblati financování ekologických projektů.

 

Spolupracuje s Národním fondem ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, regionálními fondy na ochranu životního prostředí a vodního hospodářství, Nadací polských vesnic 2000 M.Rataje (Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. Rataja), Evropským fondem pro rozvoj polských vesnic a jiných podpůrčích fondů.

 

BOŚ také poskytuje překlenovací úvěry a doplňkové půjčky k investicím s využitím fondů Evropské unie (SAPARD).


BOŚ nabízí svou širokou škálou bankovních produktů a služeb na více než stovce míst po celém Polsku.

 

Více informací na stránkách: www.bosbank.pl (english version)