Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Mirror Trading

Mirror

Mnozí obchodníci hledají způsob, jak zhodnocovat svůj kapitál v dlouhodobém horizontu. Někteří mají nedostatek času, dalším chybí vědomosti. Na trhu jsou ale i investoři, kteří svým úsilím a mnohaletými zkušenostmi vypracovali vlastní systémy pro trading, díky kterým zaznamenávají opakovanou solidní návratnost. Mirror Trading System umožňuje tyto obchodní systémy sdílet. Proto se Bossa rozhodla nabídnout klientům na českém trhu nový produkt MT4 Trading Signals od společnosti MetaQuotes, která je dodavatelem obchodní platformy MetaTrader 4.

Co je MT4 Signals?

MT4 Trading Signals je systém, který uživatelům umožňuje kopírovat obchodní pokyny jiných investorů. Můžete tak získávat prostřednictvím MetaTrader 4 strategie zkušených traderů. Podmínkou pro využívání tohoto systému je, že jak investor odebírající signály, tak i investor, který je dodává, musí používat obchodní platformu Meta Trader 4. Na druhou stranu není rozhodující, u jakého brokera dodavatel signálu obchoduje. Klienti společnosti Bossa tedy mohou bez nejmenšího problému kopírovat transakce a strategie MT4 i od klientů jiných brokerů, kteří obchodují prostřednictvím platformy MetaTrader 4.

Odebírání obchodních signálů

Každý investor může kopírovat obchody všech poskytovatelů, kteří jsou zapojeni do MQL5 Community. V jeden moment lze však odebírat přes MetaTrader strategie a signály pouze od jednoho poskytovatele. Pokud chcete vyzkoušet různé obchodní signály, vždy musíte nejprve ukončit kopírování současné strategie a následně začít kopírovat signály strategie z jiného zdroje. Upozorňujeme, že v případě využívání služby MT4 Trading Signals není možné otevírat vlastní obchodní pokyny. Pokud máte v platformě otevřené obchody, MetaTrader Signals nebude moci kopírovat obchody od vašeho poskytovatele, dokud vlastní obchody nezavřete. Odebírat obchodní signály je možné rovněž v MetaTrader demo účtu.

Je důrazně doporučeno odebírání a poskytování signálů ze stejného serveru, aby se předešlo případným nesrovnalostem ohledně individuálních nastavení účtu u různých brokerů (odlišné instrumenty).

Poskytování signálů

Všichni investoři, kteří používají platformu MT4, se můžou stát členy MQL5 Community a začít tak poskytovat obchodní signály. Tím umožní ostatním obchodníkům kopírování jejich obchodní strategie. Zdarma poskytnuté signály může obchodník poskytovat bez uvedení historie obchodování. Poskytovat přes MetaQuotes strategie může úspěšným traderům přinést dodatečný příjem z jejich know how. Pokud ale je strategie zpoplatněna, musí mít za sebou minimálně měsíc obchodování. V případě, že se rozhodnete stát se tzv. Poskytovatelem v rámci MLQ5 Community, musíte vyplnit žádost u společnosti MetaQuotes, která vám následně udělí právo poskytovat své obchodní signály veřejnosti.

·         Podmínky pro poskytování placených signálů

o   Investiční účet s menší pákou než 1:500

o   Minimálně 5 otevřených pozic

o   Ověřená historie obchodů za 30 dnů

o   Maximální drawdown 70%

o   Schválení administrátora Metaquotes

Platby

Veškeré platby za zpoplatněné služby probíhají prostřednictvím komunity MQL5. Placené obchodní signály jsou finančně ohodnoceny na měsíční bázi ve formě kreditů, kdy 1 kredit = $1. Společně s profilem v komunitě MQL5 získáte elektronickou peněženku, na kterou si můžete prostřednictvím kreditní karty, služby Webmoney nebo Paypal zaslat peníze, které budou následně převedeny na kredity. Za zprostředkování obchodu mezi poskytovatelem a odběratelem obchodních signálů si Metaquotes účtuje provizi 20% od poskytovatele strategie.

Možné riziko

Odběrem obchodních signálů si odběratel uvědomuje veškeré riziko spojené s kopírováním obchodních příkazů. Bossa ani Metaquotes nejsou zodpovědní za případné ztráty. Dříve než začnete využívat systém MT4 Signals, seznamte se s pravidly užívání od společnosti MetaQuotes.

 

Často kladené dotazy

Kolik můžu současně odebírat obchodních signálů?

V jeden moment můžete odebírat maximálně jeden obchodní signál.

Na co musím pamatovat před začátkem synchronizace obchodů?

V momentě realizace synchronizace odběratel nesmí mít otevřené vlastní pozice.

Pokud aktivujete synchronizaci a poskytovatel má momentálně otevřené pozice se ziskem, synchronizace neproběhne automaticky z důvodu možné horší ceny pro klienta.

Co se stane, když je objem kopírovaného pokynu menší, než minimální pokyn, který mi můj účet umožní otevřít?

Pokud klient společnosti Bossa odebírá na standartním účtu mikrolotové obchody poskytovatele, tyto pozice budou automaticky přepočítány na nejmenší dostupnou pozici tedy 0.1 lotu.

Musí být platforma pro přijímání obchodů neustále zapnutá, nebo se obchody kopírují automaticky?

Synchronizace obchodů probíhá pouze při zapnuté platformě. Pokud používáte platformu pouze určitou část dne, zkopírují se pouze obchody momentálně otevřené a nově otevřené obchody v této době. Je velmi důležité kopírovat celý souhrn obchodních pokynů, a proto doporučujeme využití VPS a neomezeného provozu MT4.

Jaký bude objem kopírovaného pokynu?

Velikost kopírovaných transakcí záleží na finančních prostředcích poskytovatele signálů i klienta společnosti Bossa. Objem každé pozice je násoben poměrem finančních prostředků a finanční páky dle následujícího vzorce.

Ws = (So * %S0 * Do) / (Sd * Dd)

Ws – ukazatel salda účtu

So – saldo účtu klienta společnosti Bossa

%S0 - % salda účtu klienta společnosti Bossa určený na uzavření transakce pomocí signálu

Do – páka účtu klienta spol. Bossa

Sd – saldo účtu poskytovatele signálu

Dd – páka účtu poskytovatele signálu

Kolik mě bude stát využívání MT4 Signals?

Systém MT4 Signals je pro klienty společnosti Bossa zdarma. Klienti ale musí počítat s tím, že samotné signály, které budou chtít kopírovat, mohou být zdarma, ale i placené. Pokud se klient společnosti Bossa rozhodne kopírovat placený signál, bude muset zaplatit cenu stanovenou poskytovatelem.

Jak začít využívat MT4 Signals se společností Bossa?

1. Zaregistrujte se zdarma na MQL5.community

2. Spojte svoji platformu BossaFX s účtem na MQL5.community

V platformě zvolte „Nástroje“ > „Možnosti“ > „Community“ a vyplňte login a heslo vašeho účtu na MQL5.community

3. Než začnete využívat systém MT4 Signals, seznamte se s pravidly užívání a celý systém otestujte.

 

Jak začít synchronizaci obchodů?

1. Otevřete si záložku SIGNALS a dvojklikem vyberte vámi zvolený signál.

Mirror

2. Vlevo si ověřte cenu za daný poskytovaný signál a klikněte na „odebírat signály“.

Mirror

3. V dalším kroku potvrdíte odběr signálu zadáním hesla. Nezapomeňte odsouhlasit podmínky užívání.

Mirror

4. Na následující kartě můžete nastavit vlastnosti obchodování signálů. Například kopírování SL a PT, maximální kapitál, slippage a maximální možné ztráty. Pokud kapitál klesne na tuto hranici, synchronizace obchodů se automaticky ukončí.

Mirror

5. Po nastavení signálů se můžete přesvědčit v okně vašich obchodů, že opravdu odebíráte obchody od daného poskytovatele. Jméno strategie naleznete v komentáři u každého obchodu.

Mirror

Jak poznat kvalitní signál?

V záložce SIGNALS klikněte na název vámi kopírovaného signálu. Tímto se dostanete na stránky komunity MQL5 s výpisem historie obchodů vašeho signálu. Na této stránce si můžete prohlédnout equity křivku, sharp ratio – poměr risku a výnosů z investic, profit factor – poměr všech ziskových a ztrátových transakcí a další faktory, které vám pomohou rozhodnout o kvalitě daného signálu.

Mirror

UPOZORNĚNÍ!

V případě skalpingu, otevírání velkého množství pozic v časovém horizontu sekund/minut, může dojít ke ztrátovým pozicím, i když poskytovatel obchodů uzavírá obchody ziskové, z důvodu nesouladů cen u různých brokerů. Upozorňujeme především na odběr signálů, které jsou poskytované z demo účtů.