Drobečková navigace Drobečková navigace

Web Form Web Form

BOSSAFX MT4 Multiterminal

BOSSAFX MT4 Multiterminal je profesionální platforma vhodná pro klienty, kteří potřebují spravovat více účtů. Z jedné aplikace snadno můžete dohlížet na otevřené pozice na všech Vašich účtech. Multiterminal Vám umožní zadat pokyny na všech účtech současně, individuálně nastavit velikost pozic pro každý účet zvlášť, zadávat stop lossy, profit targety, či limitní pokyny. Snadno tak můžete ovládat více účtů pomocí jednoho jediného programu.

 

Hlavní výhody BOSSAFX MT4 Multiterminal

 

•   Ovládání více účtů z jedné platformy (10 demo účtů nebo až 128 reálných účtů).
•   Zadávání tržních, čekajících pokynů včetně stop loss a profit target příkazů na všech nebo pouze na vybraných účtech.
•   Historie obchodů všech účtů na jednom místě.
•   Aktuální tržní kotace, aktuální stav Equity všech Vašich účtů.
•   Otevření stejné pozice na všechny účty jedním kliknutím.
•   Jednoduché prostředí podobné platformě MT4.
•   Možnost rozdělení objemu jedné pozice mezi všechny účty jedním kliknutím.

 

Upozornění:

 

•   Multiterminal lze používat výhradně klienty společnosti Bossa a slouží pouze pro osobní použití.
•   Multiterminal je transakční systém specifikovaný v Pravidlech poskytování služeb spočívající v provádění pokynů k nákupu a prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika. Z výše uvedeného vyplývá, že Obchodní pokyny prováděné přes Multiterminal odpovídají příslušným ustanovením těchto Pravidel.
•   Klient, jakožto uživatel Multiterminalu by neměl nikdy poskytovat žádná hesla třetím stranám. Pokud tak klienty i přes toto upozornění učiní, společnost Bossa bude považovat všechny objednávky prostřednictvím Multiterminalu za objednávky klienta.
•   Doporučujeme použít odlišné heslo ke vstupu do Multiterminalu od hesla ke vstupu do Vibank a platformy MT4.
•   Zpřístupnění Multiterminalu nestanoví poskytování služby řízení portfolia ve prospěch klienta, které zahrnuje jeden nebo více finančních nástrojů.
•   Bossa informuje, že v souladu s vnitřními předpisy společnosti Bossa, Market Partneři nebo Vázaní zástupci nemohou přijímat plné moci k nakládání s účty svých klientů. Společnost Bossa takovéto plné moci odmítne přijmout.

•   Návod k obsluze je ke stažení zde nebo podrobnější manuál v anglickém jazyce je dostupný po instalaci aplikace v záložce Help/Help Topics.

 

Multiterminal - Okno Orders

Spravujte veškeré otevřené pozice na Vašich účtech z jednoho okna.

 

 

Získejte platformu BOSSAFX MT4 Multiterminal!

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů obsažených v mém profilu výhradně pro účely provedení pokynu v souladu s ustanoveními zákona č. 1010/2000 Sb., ze 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), jakož i polského zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (úplné znění, Sbírka zákonů roku 2002, č. 1010, položka 926, ve znění pozdějších předpisů). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem se adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO: 24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532, dále jen „Bossa“, podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., ze 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v platném znění), tímto oznamuje následující: - účel shromažďování osobních údajů, tj. zpřístupnění BOSSAFX MT4 Multiterminal společností Bossa, účast na školení a soutěžích pořádaných společností Bossa, příprava analýz a zpráv, marketing svých služeb nebo služeb subjektů náležících do skupiny Bossa, regulační oznámení - pokud jsou vyžadovány; - očekávaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné správy a orgány finančního dohledu, soudy a orgány státní moci v rámci jejich oprávnění stanovených v příslušných ustanovení zákona; - právo na přístup k obsahu osobních údajů a právo žádost opravu těchto údajů; - sdělení osobních údajů osobě Bossa je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem se seznámil s výše zmíněnými informacemi a: - souhlasím se zpracováváním svých osobních údajů společností Bossa výhradně pro účely zpřístupnění BOSSAFX MT4 Multiterminal společností Bossa, účasti na školeních a soutěžích pořádaných Bossa, marketingu služeb Bossa nebo služeb subjektů náležících do skupiny Bossa a přípravy analýz a zpráv, - souhlasím s přijímáním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím prostředků elektronické komunikace od společnosti Bossa nebo subjektů náležících do skupiny Bossa v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. .

captcha
Ověření textu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Kontakty

DM BOŚ S.A., organizační složka ČR

Václavské náměstí 17,

110 00 Praha 1

Tel: +420 226 895 901

Mail: sales@bossa.cz

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení