Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Poplatky a provize

Trh Forex poplatky ve většině případů udává jako spread, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, který si broker účtuje za zprostředkování obchodu.. Společnost Bossa nabízí mnoho základních služeb zdarma. Následující tabulka uvádí přehled poplatků za služby Bossa pro mimoburzovní trhy.

 

TABULKA POPLATKŮ A PROVIZÍ – MIMOBURZOVNÍ TRHY (OTC)

v platnosti od 26. října 2015

 
Č. Služba Poplatek
1. Zřízení a vedení účtu zdarma
2. Zrušení účtu zdarma
3. Podání pokynu, jeho zrušení nebo úprava pokynu přes telefon / platformu zdarma
4.

Poplatek za otevření pozice na Equity CFD: pouze polské akciové tituly

(účet v měně CZK)

0,25 % z objemu, minimálně 70 CZK
5.

Poplatek za zavření pozice na Equity CFD*: pouze polské akciové tituly

(účet v měně CZK)

0,25 % z objemu, minimálně 70 CZK
6.

Poplatek za otevření pozice na Equity CFD: pouze polské akciové tituly

 (účet v měně USD)

0,25 % z objemu, minimálně 7 USD
7.

Poplatek za zavření pozice na Equity CFD*: pouze polské akciové tituly

(účet v měně USD)

0,25 % z objemu, minimálně 7 USD
6.

Poplatek za otevření pozice na Equity CFD: pouze polské akciové tituly

 (účet v měně EUR)

0,25 % z objemu, minimálně 6 EUR
7.

Poplatek za zavření pozice na Equity CFD*: pouze polské akciové tituly

(účet v měně EUR)

0,25 % z objemu, minimálně 6 EUR
8. Výpis z historie účtu 50 CZK za každý rok
9. Doklad o potvrzení zůstatku na účtu 50 CZK za každý rok
10. Převod prostředků v rámci Bossa zdarma
11. Převod prostředků na bankovní účet klienta tuzemský převod zdarma
zahraniční převod náklady spojené s převodem
12. Vystavení dokladu na žádost Klienta, vyhledání dokladů v archivu – za období starší než 3 měsíce
(úhrada za jednotlivé doklady či potvrzení se provádí předem)
100 CZK
13. Úrok z prodlení za závazky vůči společnosti Bossa po splatnosti zákonem stanovený úrok
14. Společnost Bossa může z marketingových důvodů snížit poplatky nebo je neúčtovat. Poplatky, které nejsou zahrnuty v Tabulce poplatků a provizí se účtují dle uzavřené smlouvy.
 

(*) Poplatek za zavření pozice je vybírán předem v momentu otevření pozice. Provize je počítána podle hodnoty transakce v momentu otevření.

 

Tabulka č. 2 – Poplatky za hlášení transakcí do Registru obchodních údajů*

Č.

Služba

Poplatek

1.

Poplatek za nahlášení transakcí do Registru obchodních údajů, s výjimkou transakcí na Podúčtu mikroloty

0 CZK za každou transakci

2.

Poplatek za nahlášení transakcí uzavíraných na Podúčtu Mikroloty

0 CZK za každou transakci

3.

Měsíční poplatek za správu transakcí v Registru obchodních údajů

0 CZK za každou aktivní transakci

(*) Tabulka č. 2 je určena výhradně klientům, kteří zplnomocnili společnost Bossa k reportování svých transakcí. Klient, který společnost Bossa nezplnomocní k reportování transakcí, reportuje transakce a platí poplatky podle nařízení EMIR a dalších příslušných právních předpisů!