Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Informace o účtu

Níže jsou podrobně popsány jednotlivé položky v obchodní platformě, aby i začátečník dobře chápal co je to marže, majetek, volná marže a další informace, které mu jeho platforma pro obchodování nabízí.

 

Informace o stavu našeho účtu najdeme v okně „Terminál“ v záložce „Obchod“. Zde najdeme informace o otevřených a čekajících obchodech.

 

Záložka „Historie účtu“ obsahuje informace o již zavřených obchodech, např. zisk/ztrátu z těchto obchodů.

 

Níže nabízíme podrobný popis jednotlivých položek

 

Zůstatek (Balance) – vyjadřuje výši dostupných prostředků na našem obchodním účtu, do této hodnoty se promítají výsledky uzavřených (skončených) obchodů. Nezahrnuje otevřené pozice.

 

Majetek (Equity) – součet „Zůstatku“ a zisku/ztráty z aktuálně otevřených obchodů. Mění se v závislosti na změnách cen na trhu a změny hodnoty „Zisk“.

 

Marže (Margin) – vyjadřuje výši zálohy (marži) potřebnou k otevření pozice.

 

Volná marže (Free margin) – hodnota rozdílu mezi “Majetkem” a “Marží”, informuje o dostupných prostředcích pro otevření dalších pozic.

 

Výška marže (Margin level )– procentní poměr mezi hodnotou „Majetek“ a hodnotou „Marže“. Jestliže její hodnota klesne na 100%, bude zvýrazněn řádek „Zůstatek“ v záložce „Obchod“. Pokud hodnota klesne na 50% a méně, automaticky se uzavře nejvíce ztrátová pozice.

 

Pokud je tato nejvíce ztrátová pozice u instrumentu, který není momentálně kotovaný, zavře se automaticky jako první ztrátová pozice u instrumentu, který je momentálně kotovaný.

 

Pokud cenový rozdíl nastane při zahájení obchodování, kdy klesne Výška marže na hodnotu 50%, bude automaticky uzavřena nejztrátovější pozice za otevírací cenu.

 

Upozornění! V situaci, kdy Výška marže se dostane do záporné hodnoty, je investor povinen vložit na účet finanční prostředky, tak aby hodnota Výšky marže se vrátila minimálně na nulu. Výše uvedená informace se zobrazí v zeleném řádku v záložce „Obchod“.

 

 

Seznam otevřených pozic, stejně jako čekajících pokynů se mění podle změn hodnot: čas otevření, typ pokynu, zisk, atd.

Čekající pokyny jsou odděleny od otevřených obchodů, najdeme je pod šedým řádkem, který nás informuje o celkovém stavu otevřených pozic. Když se cena přibližuje ke zvolené úrovni pro otevření čekajícího pokynu, kolonka „Cena“ se automaticky zvýrazní.

Když cena dosáhne zvolené úrovně pro otevření pokynu, pokyn se automaticky otevře. Tento obchod se přesune z čekajících pokynů mezi otevřené pokyny. Záložka „Obchod“ obsahuje tyto kolonky:

 

Pokyn – obsahuje číslo pokynu. Červené kolečko v ikonce u čísla pokynu znamená prodejní pozici (Sell) a modré kolečko znamená nákupní pozici (Buy).

 

Čas – datum a přesný čas, kdy byla pozice otevřena.

 

Typ – vyjadřuje typ pokynu. Typ Buy (nákupní) a Sell (prodejní) u okamžitých exekucí. A dále typy Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit pro čekající pokyny.

 

Loty – vyjadřuje objem transakce.

 

Symbol – zkratka (symbol) instrumentu, který je obchodován.

 

Cena – první kolonka „Cena“ po levé straně vyjadřuje cenu, za kterou byl pokyn zadán, druhá kolonka „Cena“ značí aktuální poptávkovou cenu pro prodejní pozice, nebo nabídkovou cenu pro nákupní pozice.

 

Zastavení ztrát (Stop Loss) – hodnota na kterou jsme nastavili zastavení ztrát. Pokud jsme Stop Loss nenastavili, zobrazí se v kolonce hodnota 0. Pokud se cena přibližuje k nastavené hodnotě Stop Loss, kolonka bude automaticky zvýrazněna.

 

Realizovat zisk (Take Profit) – hodnota, na kterou jsme nastavili realizování zisku. Pokud jsme Take Profit nenastavili, zobrazí se v kolonce hodnota 0. Pokud se cena přibližuje k nastavené hodnotě Take Profit, kolonka bude automaticky zvýrazněna.

 

Provize – hodnota provize. U žádného obchodu přes BossaFX se neplatí provize, proto tato hodnota bude vždy 0.

 

Daně – daň ze zisku z obchodů. U všech obchodů realizovaných v platformě BossaFX bude hodnota 0.

 

Swap – účtovaná hodnota swapových bodů.

 

Zisk – zobrazuje aktuální výsledek (zisk/ztrátu) z otevřené pozice. Ihned po otevření pozice je hodnota kvůli spreadu záporná.

 

Komentáře – do této kolonky můžete přidávat vlastní komentáře k jednotlivým obchodům.

 

Sloupce „Provize“, „Daně“ a „Komentáře“ jsou v původním nastavení skryté. Kliknutím pravým tlačítkem myši v záložce „Obchod“ zobrazíte okno, kde můžete upravovat a nastavovat:

 

 

Nový pokyn – otevře okno pro zadání nového pokynu.

 

Zavřít pokyn – otevře okno pro zavření pokynu.

 

Upravit nebo odstranit pokyn – otevře okno pro úpravu pokynu, jako nastavení hodnot Stop Loss a Take Profit nebo zruší čekající pokyn.

 

Trailing Stop – možnost nastavení „Trailing Stop Loss“ pro zvolený pokyn.

 

Zisk – umožňuje zvolit jednotku, ve které se bude zobrazovat zisk/ztráta. Tou mohou být body, křížová měna (druhá měna v názvu měnového páru), nebo depozitní měna (první měna v názvu měnového páru) převedena na měnu, ve které je veden obchodní účet.

 

Provize – zobrazí/skryje sloupec „Provize“.

 

Daně - zobrazí/skryje sloupec „Daně“.

 

Komentáře - zobrazit/skrýt kolonku „Komentáře“.

 

Mřížka – vloží mřížku do záložky „Obchod“.  

 

Automaticky uspořádat – automaticky uspořádá šířku sloupců.

 

Informace o historii obchodního účtu najdeme v záložce „Historie účtu“.

 

 

V této záložce najdeme historii našich obchodů, jaký byl jejich výsledek (zisk/ztráta), stejně tak jako vklady a výběry z našeho obchodního účtu.

 

Záložka „Historie účtu“ má podobné uspořádání, jako záložka „Obchod“, ale obsahuje pouze zavřené obchody, ne otevřené ani čekající pokyny. V kontextovém menu si můžeme vybrat období, za které se nám zobrazí historie našich obchodů.

 

Kliknutím levým tlačítkem myši na vybraný sloupec, můžeme obchody řadit vzestupně nebo sestupně podle zvoleného sloupce. Např. po kliknutí na název sloupce „Zisk“, se obchody seřadí od nejztrátovějšího po nejziskovější (anebo obráceně klikneme-li ještě jednou).

 

Seznam historie našich obchodů má omezenou kapacitu, proto budeme-li chtít zobrazit delší historii obchodů, klikneme pravým tlačítkem myši, tím zobrazíme kontextové menu, kde zvolíme uložení reportu v html formátu.

 

Šedý řádek ve spodu okna je součtem všech transakcí na obchodním účtu v zobrazovaném období. Období, pro které chcete zobrazit informace, nebo generovat report, můžeme nastavit v kontextovém menu.