Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Čekající pokyny

S platformou BossaFX lze zadávat pokyny na realizaci za aktuální cenu, ale i pokyny s realizací v budoucnu. Takovýto pokyn čeká na svou aktivaci na základě uvedených parametrů, které stanovují datum a cenu nákupu či prodeje. V tomto ohledu rozlišujeme čtyři typy pokynů: buy stop, sell stop, buy limit, sell limit.

 

Buy Stop – vstup do dlouhé pozice za přednastavenou cenu vyšší, než je cena aktuální. Tento druh pokynu se často používá u strategií založených na proražení cenové úrovně. Proražení takovéto bariéry zvyšuje pravděpodobnost pokračování rostoucího trendu. Stejně jako buy limit, buy stop pokynem se spekuluje na růst ceny.

 

Příklad

V grafu GBPUSD sleduje investor silnou úroveň rezistence na hodnotě 1.43000 a předpokládá silný rostoucí trend po průrazu této hodnoty. Jeho strategií tedy bude zadat čekající pokyn Buy Stop při dosažení hodnoty 1.43100.

 

 

Předpoklad investora se ukázal jako správný a po proražení hodnoty 1.43000 vstoupil měnový pár do silného rostoucího trendu, který investorovi zajistil zisk v hodnotě zhruba 450 pipů (4500 bodů).

 

 

 

Sell Stop – opačný pokyn k pokynu BuyStop, založený na předpokladu rychlého poklesu ceny po průrazu úrovně supportu. Aktivační cena je nižší než aktuální cena na trhu.

 

 

V grafu USDJPY investor sleduje silnou úroveň supportu na hodnotě 95.770, od které se cena odrazila již čtyřikrát. Investor se tedy rozhodne zadat čekající pokyn Sell Stop na hodnotě 95.650 hned pod úrovní supportu.

 

 

Jak můžeme vidět níže, cena prorazila hranici 95.770 a začala klesat, což potvrdilo investorův předpoklad a čekající pokyn se otevřel na hodnotě 95.650.

 

 

 

Buy Limit – tento pokyn se používá, při předpokladu dočasného poklesu ceny, po kterém by měl následovat obrat, a cena by se měla vrátit k rostoucímu trendu. Můžeme tedy nakoupit instrument za nižší cenu, než je aktuální cena a pokud se náš předpoklad naplní (cena začne růst), dosáhneme vyššího zisku. Stejně jako pokyn buy stop, buy limit spekuluje na růst ceny.

 

 

Příklad

Investor analyzuje graf GBPUSD pomocí studie Fibonacciho linií. Jak můžeme vidět na obrázku, hodnota 1.62090 (50% rostoucí trendová linie) v této analýze se ukazuje jako silný support a zabránila již třikrát nižšímu poklesu ceny. Investor předpokládá mírný pokles ceny a rozhodne se zadat čekající pokyn Buy Limit na stejnou úroveň 1.62090 a věří v další úspěšnou ochranu této cenové úrovně a budoucí růst.

 

 

Na tomto obrázku vidíme, že pokles se zastavil na 1.62090, což aktivovalo čekající pokyn Buy Limit, po kterém přišel prudký růst a investor tak uzavřel ziskovou transakci.

 

 

 

Sell Limit – “zrcadlový” pokyn k Buy Limit pokynu. Předpokládáme dočasný růst ceny do určité úrovně, po které nastane návrat klesajícího trendu. To znamená vstup do krátké pozice za vyšší cenu, než je aktuální cena. Pokud se náš předpoklad potvrdí, dosáhneme vyššího zisku.

 

 

Příklad

Pomocí Fibonacciho analýzy v grafu USDJPY se investor rozhodne nastavit čekající pokyn Sell Limit na cenu 94.380 (tato úroveň představuje 61,8 % návrat předchozího klesajícího trendu). Investor věří, že momentální růst ceny je pouze korekcí, která skončí na této úrovni a bude pokračovat předchozí pokles. Jak můžeme vidět níže, cena dosáhla úrovně 94.380, což aktivovalo čekající pokyn, a následoval prudký pokles ceny.

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě klasického rozdělení na krátké a dlouhé pozice, můžeme pokyny dále dělit na  „Stop“ a „Limit“.

 

Typy pokynů „Stop“ se používají u strategií pro proražení cenových úrovní, jako potvrzení trendu. Naproti tomu pokyny typu „Limit“ používáme pro definování odrazu ceny od konkrétní úrovně např. hodnot supportu a rezistencí.

 

 

Nastavení čekajícího pokynu v platformě BossaFX

 

Pro zadání čekajícího pokynu si musíme nejdříve otevřít okno „Pokyn“ a to buď kliknutím pravým tlačítkem myši do grafu vybraného instrumentu a z menu zvolit „Obchod“ – „Nový pokyn“, nebo dvojklikem na vybraný instrument v okně „Trh“, či klávesou F9. Prvním krokem je zvolit „Čekající pokyn“ v kolonce „Typ“.

 

 

Dále zvolíme typ čekajícího pokynu a realizační cenu.

 

 

Zde můžeme zadat i hodnoty Stop Loss a Take Profit. Podrobnosti o všech zadaných čekajících pokynech najdeme v okně „Terminál“ v záložce „Obchod“ u řádku s informacemi o stavu našeho obchodního účtu.