Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Otevření pozice

Jakmile se seznámíte se základními podmínkami pro OTC trhy (mimoburzovní trhy, Over-the-counter), můžete přejít k samotnému provádění transakcí, což znamená nakupovat a prodávat finanční instrumenty.

 

Prostřednictvím platformy BossaFX je možné obchodovat CFD kontrakty (Contracts for Differences), které vám umožňují participovat jak na růstu, tak i na poklesu ceny podkladového nástroje.

 

Předpokládejme, že očekáváte růst ceny určitého finančního instrumentu a rozhodnete se daný instrument koupit. Nákup znamená vstup do dlouhé pozice. Po určité době cena opravdu vzroste a vy se rozhodnete pozici uzavřít. Rozdíl mezi otevírací cenou a uzavírací cenou bude váš zisk.

 

V případě, že předpokládáte pokles ceny, tak tyto investiční instrumenty prodáváte (vstupujete do krátké pozice).

 

Pro lepší pochopení ilustrační příklad:

 

Předpokládejme, že máme byt v hodnotě 3 mil. CZK a myslíme si, že dojde k poklesu cen na realitním trhu.  Pro investiční účely však můžeme byt prodat a potom jej koupit zpět za nižší cenu. Kdyby cena například klesla např. na 2 mil.CZK a nemovitost bychom odkoupili zpět, náš zisk by činil 1 mil. CZK.

 

V případě CFD kontraktů postupujeme podobně, ačkoli prodáváme něco, co nemusíme potom kupovat zpět za nižší cenu – tzn. smluvní (nereálné) transakce. Pro nás, jako investory je nejdůležitější výsledek transakce, který je roven rozdílu mezi otevírací cenou a zavírací cenou.

 

Obecně můžeme říci, že uzavíraní transakcí je specifický druh sázky na očekávaný růst nebo pokles ceny daného instrumentu.

 

Jak otevřít pozici?

Otevřít pozici můžeme v okně „Pokyn", které zobrazíme buďto kliknutím pravým tlačítkem myši do grafu vybraného instrumentu a z menu zvolíme „Obchod" – „Nový pokyn", nebo dvojklikem na vybraný instrument v okně „Trh", nebo klávesou F9.

 

 

 

 

Důležité je si zapamatovat, že otevřením dlouhé pozice (nákupem zvoleného instrumentu) předpokládáme růst ceny, oproti tomu otevřením krátké pozice (prodejem zvoleného instrumentu) předpokládáme pokles ceny.

 

 

Po otevření transakce se zobrazí potvrzení nákupu/prodeje instrumentu.

 

 

Pozor! V některých případech může být pokus o otevření pozice neúspěšný.

Jedním z důvodů může být nedostatek finančních prostředků otevření pozice. V takovém případě se zobrazí zpráva „Not enough money".

 

 

 

Market is closed"  - tato zpráva se zobrazí v případě, že je trh momentálně uzavřen anebo se s konkrétním nástrojem momentálně neobchoduje.

 

 

Upozornění! Společnost Bossa umožňuje uzavírání obchodů po telefonu pouze na Standardním účtu.