Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Pokyny typu STOP

Nastavením pokynu typu STOP máme možnost zajistit si zisk nebo snížit ztráty na určitě úrovni. Příkaz bude zrealizován při splnění příslušných podmínek, primárně aktivační ceny a doby platnosti.

 

Stop Loss – zastavení ztrát

Pokyn je založen na automatickém zavření pozice po splnění zadaných podmínek. Podmínkou v tomto případě rozumíme aktivační cenu objednávky.

 

U dlouhých pozic je aktivační cena nižší než současná BID cena na trhu. Stop Loss spočívá v uzavření pozice s určitým ziskem nebo zamezení prohlubování dalších ztrát.

 

Pro krátké pozice je aktivační cena Stop Lossu umístěna výše, než je aktuální ASK cena na trhu. Pokyn Stop Loss je vždy realizován při ceně na trhu, která splňuje zadaná kritéria, tedy na ceně vyšší nebo rovnající se ceně aktivační (při short-pozici), nebo na ceně nižší či rovnající se ceně aktivační (při long-pozici).

 

Pokud na trhu dojde k rychlému jednosměrnému pohybu, který způsobí cenový gap (mezeru na trhu), měli bychom očekávat, že k realizaci Stop Lossu dojde na ceně horší, než je cena aktivační (pro dlouhé pozice na ceně nižší, pro krátké pozice na ceně vyšší, než je cena exekuční).

 

Pokud je aktivační cena pokynu v rozmezí gapu, bude pozice uzavřena až za cenu otevírací (BID při long-pozici, ask při short pozici).

 

Příklad

Investor se rozhodne otevřít dlouhou pozici. Z pohledu technické analýzy se zdá být významná úroveň 98,190. Na této úrovni se v minulosti cena již třikrát zastavila po předchozím silném růstu.

 

Otevírací cena je 98,300, tj. na úrovni vzniku svíce po třetím odražení od hranice supportu. Investor se rozhodne umístit pokyn typu Stop Loss o 250 bodů níže, než je tržní cena, tedy na úroveň 98,050.  To limituje jeho maximální možnou ztrátu.

 

 

Zde kurz prolomil úroveň supportu a začal prudce klesat -  předpoklad investora byl tedy mylný. Pozice byla automaticky uzavřena aktivací pokynu Stop Loss na úrovni 98,050 a tím byl investor ochráněn před větší ztrátou.

 

 

V platformě BossaFX můžeme nastavit Stop Loss objednávky dvěma způsoby.

 

V prvním z nich umisťujeme příkaz během otevírání pozice přímo v "objednávkovém "okně, kdy umístíme požadovanou hodnotu do políčka "zastavení ztrát". Musíme mít přitom na paměti obecné principy pro umisťování  Stop Lossů vyplývající ze směru otevíraného obchodu.

 

 

Potvrzení  uzavřené transakce lze nalézt v okně [Obchod] ve sloupci [Zastavení ztrát].

 

 

V prvním případě vidíme Stop Loss příkaz, zatímco ve druhém ne.

 

Druhou metodou nastavení Stop Lossu je modifikací stavajícího příkazu. Abychom tak učinili, musíme se dostat do okna [Obchod],najít požadovaný obchod, kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost [Upravit nebo odstranit pokyn].

 

Po otevření okna [Pokyn] můžeme v kartě [Úroveň] nastavit úroveň Stop Lossu vyjádřený v bodech.

 

V dolní části okna [Pokyn] lze nalézt obecné informace o minimální odchylce Stop Lossu od tržní ceny. Po potvrzení objednávky tlačítkem [Upravit] si můžeme zkontrolovat všechna nastavení v záložce [Obchod],sloupci [Zastavení ztrát].

 

 

Trailing Stop

Tento pokyn je velmi podobný Stop Lossu, kdy se tento druh Stop Lossu automaticky posune o příslušný počet bodů, aby ochránil vytvořené zisky. Proto je tento pokyn nazýván "Trailing Stop Loss."

 

Tyto příkazy jsou zvláště užitečné při obchodování s trendy, protože umožňují udržení zisku bez nutnosti manuálního přesouvání trvalých Stop Lossů.

 

Je třeba zmínit, že trailing stop level bude aktivován až v okamžiku, kdy naše pozice dosáhne kladného zisku odpovídajícímu rozmezí Trailing Stopu plus jeden bod.

 

Je-li vzdálenost trailing stopu nižší než limit uvedený v tabulce limitů, pak Stop Loss nebude aktivován, i když je splněna podmínka aktivace.

 

Příklad:

Investor se rozhodne otevřít dlouhou pozici poté, kdy pár EUR/USD prorazí hranici 1,40000. Bohužel není schopen kontrolovat aktuální situaci, proto se rozhodne pro nastavení Trailing Stop objednávky.

 

Investor opouští platformu BossaFX a nastaví pokyn na úrovni 1100 bodů. Příkaz se aktivuje po překročení úrovně 1,41101, tedy Trailing Stop plus 1 bod. Na grafu je první "stop" úroveň zastoupena spodní hranou prvního modrého obdélníku na levé straně, to je úroveň 1.40001, tedy bod nad otevírací cenou.

 

Po sobě jdoucí obdélníky ukazují pohyb Trailing Stopu, kde horní okraj obdélníku představuje vrchol, proti kterému se odečte úroveň 1101 bodů, zatímco spodní hrana ukazuje místo, kde je nastavena nová úroveň Stop Loss.

 

Jak vidíme, úroveň se několikrát změnila a investor měl dobrý přehled o tom, že se pozice uzavře právě na úrovni 1,41700.

 

 

Trailing Stop nastavujeme v záložce [Obchod].  Vybrereme příslusný pokyn a přes pravé tlačítko myši zvolíme v nabídce  [Trailing Stop]. Pak nastavíme příslušnou příslušnou úroveň (v bodech).

 

 

Pozor! Pokyn Trailing Stop je aktivní pouze při zapnuté platformě BossaFX. V případě, že platformu vypnete, Trailing Stop se automaticky změní na „pevný" Stop Loss na poslední známé hodnotě před vypnutím platformy.

 

Take Profit

Je pokyn založený na automatickém ukončení pozice po naplnění přednastavených podmínek.

 

Pro dlouhé pozice musí být přednastavena aktivační cena vyšší než aktuální nabídková (BID) cena na trhu.

 

V případě krátkých pozic musí být aktivační cena nižší než aktuální poptávková (ASK) cena na trhu.

 

Podstatou pokynu „Take Profit" je uzavření pozice za cenu lepší, než je aktuální tržní cena. Během obchodních hodin se pokyny spustí na hodnotě aktivační ceny zadané klientem. Při zahájení obchodní seance se pokyny zrealizují za otevírací cenu, pokud splnily přednastavené podmínky. To znamená, že v případě cenového skoku po zahájení obchodování se pokyn Take Profit zrealizuje za lepší cenu, než je aktivační cena.

 

V obchodní platformě BossaFX se pokyn Take Profit může nastavit během zadávání nové pozice nebo později upravením stávající pozice.