Seznam článků Seznam článků

Popis indikátoru – Kalkulačka BossaFX

Kalkulačka BossaFX pomáhá obchodníkům před otevřením obchodu, protože přináší transparentní informace ohledně parametrů investičního instrumentu. Využití tohoto BossaFX nástroje usnadňuje správné pozicování, protože dokáže odpovědět na otázky jak vysoký margin bude pro realizaci obchodu potřeba, jaká je šíře spreadu a zda bude na trhu Forex swap hodnota přičtena či odečtena z otevřené pozice. Hodnota spreadu se uvádí v pipech a její výši vám prozradí Pip kalkulačka BossaFX

STÁHNĚTE SI KALKULAČKU BOSSAFX


V okně pod grafem vybraného instrumentu je specifická tabulka. Zobrazené parametry jsou aktualizovány při každé, i té nejmenší, změně. Jediným neměnným prvkem v tabulce je „Nominální hodnota". Tabulku můžeme přizpůsobit naším preference. Okno nastavení indikátorů otevřeme tak, že na kontextové menu klepneme pravým tlačítkem myši a vybereme „Seznam ukazatelů". Okno indikátorů můžeme rovněž otevřít klávesovou zkratkou „Ctrl+I". Ze seznamu vybereme indikátor „Kalkulačka BOSSAFX".

Po otevření okna nastavení v tabulce „Vložit parametry" vložíme požadovanou „Nominální hodnotu" v lotech a potvrdíme tlačítkem „OK". Po zavření okna bude hodnota indikátoru uložena.


Kalkulačka BOSSAFX je také velice užitečná při uzavírání transakcí. Obsahuje souhrnné informace o všech otevřených pozicích obchodovaných nástrojů. To znamená nominální hodnotu daného nástroje, celkový výsledek a hodnotu vloženého kapitálu do daného instrumentu.

 


 


Jednotlivé prvky poskytnuté kalkulátorem BOSSAFX by měly být vykládány tímto způsobem:


Hodnota 1 pipu – průměrná hodnota 1 pipu pro objem prováděné transakce. Hodnota je vypočtena z průměrného kurzu. Jeden pip stojí o něco méně pro dlouhé pozice a o něco více pro krátké.


Výše marginu -  množství finančních prostředků blokovaných jako margin (při uskutečnění transakce), tedy jako zajištění zadané objednávky.


Swap (denní) – informace o velikosti vypočtených swapových bodů. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v pipech a CZK. Swapy se započítávají o půlnoci za aktuální kurz kótované měny a CZK. Jejich konečná cena se může mírně lišit od ceny zobrazované ukazatelem.

 
Páka – informace o velikosti finanční páky. Tato hodnota není závislá na velikosti prováděné transakce ani na situaci na trhu.


Limit pro čekající pokyny -  určuje vzdálenost mezi aktivační cenou nevyřízených objednávek a aktuální tržní cenou v pipech. Pokyny Buy Stop, Sell Limit, Take Profit pro dlouhé pozice a Stop Loss pro krátké nemůže být umístěn pod tímto limitem a je i maximem pro Buy Limit, Sell Stop, Take Profit u krátkých pozic a pro Stop Loss u dlouhých. Je-li kalkulátor BOSSAFX připojen ke grafu instrumentu, jehož pozice držíme, jejich sumář najdeme ve sloupci "Informace o pozici".


Počet otevřených pokynů – počet otevřených pozic daného instrumentu

 
Počet otevřených lotů – celkový počet lotů otevřených pozic daného instrumentu


Použitý kapitál – udává, jaký podíl kapitálu se podílí na otevření a udržení pozice daného instrumentu. Je to souhrn marží stržených v průběhu otevírání a nutných pro udržování všech otevřených pozic daného instrumentu podělený celkovou výší vlastního kapitálu.


Pozor! Hodnota marginu se odhaduje průběžně z aktuální ceny, skutečná cena se může tedy mírně lišit.


Výsledek otevřených pozic – zobrazuje výsledek otevřených pozic instrumentu, k jehož grafu byl indikátor připojen.


V posledním sloupci je aktuální nabídková (bid) a poptávková (ask) cena pro daný instrument zahrnující aktuální spread.


Pozor! Tyto hodnoty jsou vypočítány pro takovou velikost transakce, jaká je zvolena v nastavení indikátorů. Ta je vidět v levém horním rohu jako „Nominální hodnota".


Instalace kalkulačky do platformy BOSSAFX


Po stažení kalkulačky BOSSAFX soubor umístíme následujícím způsobem: v platformě MT4 zvolíme "Soubor" > Otevřít složku dat > MQL4 > Indicators. Do této složky vložíme staženou kalkulačku BOSSAFX.  Následně je nutné restartovat platformu BOSSAFX, aby se seznam indikátorů aktualizoval.

 


 


Po restartování platformy nalezneme indikátor (Kalkulačka BOSSAFX) v okně „Navigátor". Chceme-li vybrat „Navigátor", spustíme „Pohled"  „Navigátor" z hlavního menu nebo můžeme použít klávesovou zkratku Ctrl+N.

 


 


Chceme-li přidat indikátor do grafu, klikneme pravým tlačítkem myši na „Kalkulačka BOSSAFX" a zvolíme „Přidat do grafu". Výběrem příkazu „Vložit" > „Ukazatele" > „Vlastní" > „Kalkulačka BOSSAFX" z hlavního menu můžeme také přidat vybrané ukazatele do aktivního grafu.
Pozor! Do grafu je možné přidat jen jeden z ukazatelů „Kalkulačka" nebo „Swaps". Přidáním obou může dojít k narušení jejich výkonu.

 


 


Po výběru ukazatele se otevře okno s jeho nastavením. V záložce „Obecné" by mělo být zachováno výchozí. V záložce „Vložit parametry" je možné upravit parametry jako barvu, název a velikost písma. Barva by měla být kontrastující s pozadím. Je nezbytné nastavit velikost transakce, pro kterou budou informace zobrazeny. V záložkách „Barvy", „Úrovně" a „Vizualizace" by měly být zachovány výchozí hodnoty. Po nastavení parametrů a potvrzení „OK" bude okno indikátoru otevřeno pod grafem.

 


 

 

Další indikátory BossaFX

 

 


  •  
zpět na seznam