Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Bod, spread, lot

 

Co je to pip a bod

Bod je mezi obchodníky populární pojem a není to nic jiného než standardní minimální pohyb, který se dá na trhu pozorovat. Je ekvivalentem „ticku" na futures trzích burz. V závislosti na specifikách měnového páru jsou sazby stanovené s přesností na druhé až páté desetinné místo. Co je pip? Na trhu Forex pip ve většině případů bývá roven 1 bodu. Proto se tyto pojmy často zaměňují. 1 pip ale ne vždy odpovídá jednomu bodu. U tzv. „majors" a „second majors" párů existuje výjimka, kdy jeden pip odpovídá 10 bodům. Například 1 pip EUR USD (EUR/USD pip) odpovídá 10 bodům. To znamená, že pokud se nabídková cena EUR/USD  zvýší z 1,39241 na 1,39259, mluvíme o změně ve výši 18 bodů nebo o 1,8 pipu.
 

 

STÁHNĚTE SI EBOOK PRO ZAČÁTEČNÍKY DO VAŠEHO MOBILU / TABLETU.

 

Co je to spread, bid a ask cena

Každá kotace obsahuje dvě ceny: poptávku (Bid) a nabídku (Ask). Rozdíl mezi poptávanou a nabízenou cenou tvoří na trhu Forex spread (uváděn v pipech). Co je spread? Spready tedy představují náklady na otevření a uzavření pozice. Nákup základní měny se vždy realizuje za vyšší cenu (Ask), zatímco prodeje za cenu nižší (Bid). Při uzavírání pozice je situace opačná, zavření dlouhé pozice se realizuje na prodejní ceně, zavření krátké pozice na ceně Ask. Spread je tedy roven nákladům na uzavření obchodu.

Se spreadem se setkáváme nejen na Forexu, ale i na ostatních trzích. Spread Forex trhu má pro obchodníka zásadní význam, proto každý obchodník volí brokera s co nejnižšími spready.

Dále existují komoditní spready, u kterých se obchodníci snaží realizovat zisk nikoliv na poklesu nebo růstu ceny podkladového aktiva, ale na změně rozdílu cen mezi jednotlivými futures kontrakty. Hovoříme tak o obchodování spreadů.

Následující tabulka ukazuje Spread EUR USD

 

    

           BID    

         ASK   

SPREAD     

  EUR/USD

1.39241

1.39259

1.8

 

Hodnota výsledného spreadu (target spread) je mimo jiné ukazatelem, v jaké náladě se trh nachází.  Nejširší je zpravidla v okamžiku zveřejnění důležitých kurzotvorných zpráv doprovázených vysokou volatilitou, naopak při velmi nízké obchodní aktivitě může být řízen brokerem. Uvažujme příklad, kdy target spread pro českou korunu osciluje kolem 30 pipů (PLN 0,0030) a kurz EUR/CZK je na úrovni 24,430/24,460. Investor kupující euro za 24,460 korun pak potřebuje, aby se trh pohnul alespoň o 30 pipů nahoru (0,123pct) na úroveň 24,430/24,460, jen aby nebyl ve ztrátě. Z toho vyplývá, že čím je spread na určitém trhu užší, tím lépe. Pro nejpopulárnější pár EUR USD spread (target spread) bývá jen kolem 1,5 pipu. Měnový pár EUR USD Forex tradeři totiž považují za nejlikvidnější, což EUR/USD skutečně je. Target spread by tedy měl být vedle velikosti 1 pipu klíčovým faktorem při rozhodování, zda do konkrétního trhu vstoupit či ne.

 

Co je to lot, margin a páka

Standardní nákupní či prodejní jednotkou je na trhu Forex lot. S pojmem lot se setkáte i na akciových či jiných trzích. V žargonu investora působícího na měnovém trhu jsou tzv. loty, resp. koncepce lotů velice důležitá. Co je lot? Lot Forex trhu představuje transakci o hodnotě 100 000 jednotek základní měny. Pokud tedy investor koupí 1 lot EURUSD, rozumíme tím nákup 100 000 eur za dolary. Za účelem většího pohodlí investorů, ale také snížení rizika, je možné provádět transakce i v řádech minilotů (tedy 1/10 lotu), které odpovídají 10 000 jednotek základní měny (1 lot Forex trhu představuje 10 minilotů). A tímto se dostáváme k pojmu pákového efektu. Ať už chceme nebo ne, prostě jej používáme. Vyplývá to z faktu, že k uzavření transakce nám v některých případech (EUR/USD) stačí margin (zajištění či marže obchodů) rovnající se jednomu procentu hodnoty investice. V takovémto případě hovoříme o páce 100:1.

 

Margin= hodnota objednávky * margin (%)* kurz měnového páru

 

Nicméně co se může stát v případě, že jsou všechny prostředky účtu použity k zajištění? Pro příklad: držíme 10 000 USD, nebo ekvivalent v CZK, a chceme zrealizovat transakci za 1 000 000 USD. Takováto pozice se stává ztrátovou již jejím otevřením.  Navíc, i když budeme předpokládat denní volatilitu měn kolem 1-2 procent, dokonce i pohyb o 0,5 procenta sníží naše portfolio o 50 procent. A čím je trh volatilnější, tím je samozřejmě situace horší. Doporučení tedy zní: Užívejte páku racionálně. Ideální situace nastává, pokud poměr mezi hodnotou investice a hodnotou vlastního kapitálu nepřesáhne 10:1, v případě vysoké tržní volatility 5:1. Nestavte brokera do pozice, kdy bude nucen zavřít Vaši pozici v důsledku dramatické redukce marginu. Věnujme tedy zvýšenou pozornost riziku spojenému s každou konkrétní transakcí, stejně jako charakteristice trhu. V případě méně likvidních měnových párů bude požadován margin vyšší, stejně jako spread, který samozřejmě tvoří náklad naší operace a je vypočten z její celkové hodnoty

 

Podívejme se, jak to vypadá v praxi:

 

Zůstatek na účtu: CZK 35 000

Objednávka: prodej 1,4 lotu USDCZK

BID otvírací cena USDCZK: 24,480

ASK zavírací cena USDCZK: 24,270

Hodnota 1 bodu otvírané pozice: 140CZK (vypočítáno podle vztahu- hodnota objednávky*hodnota minimálního kroku, tedy 140 000*0,001)

 

Investor držící na účtu CZK 35 000 uzavřel prodejní transakci ve výši 1,4 lotu USDCZK za BID cenu 24,480 složením CZK 34 272 (140 000 * 1% * 24,480). Aby se tak stalo, musí být objednávka systémem potvrzena. Hodnota nejmenšího kroku, tedy pipu, je stanovena na CZK 140. Uzavření obchodu proběhlo na hodnotě 24,27, realizován byl profit ve výši CZK 29 400 {podle vztahu ((24,480 – 24,270): 0,001)*140 CZK}. Nominální hodnota zakázky je 140 000 USD, tedy 24,48*140 000 = CZK 3 427 200.

 

Investor získal návratnost:

                                                  CZK 29 400 / CZK 35 000 = 84%

                              (Zisk z transakce / počáteční zůstatek na účtu)

 

A to bylo možné na relativně nízké změně sazby o 210 bodů, tedy 21 haléřů. Investor držící CZK 35 000 zrealizoval transakci za CZK 3 427 200 (poměr mezi hodnotou vlastního kapitálu a hodnotou realizované pozice byla téměř 1:100!).Aplikace takto vysokého pákového efektu však přináší velmi vysoké riziko ztráty, jelikož již pohyb trhu o jedno procento vyvolá výslednou změnu marginu o 100%.

 

V případě nepřítomnosti pákového efektu bychom museli obchod financovat celou částkou odpovídající 140 000 USD, tedy CZK 3 427 200, proto by návratnost dosáhla pouze:  29400CZK / 3 427 200 = 0,7%.

Minimální margin a omezení ztrát

V předchozí části byly prezentovány termíny marginu a pákového efektu. Dalším úzce souvisejícím pojmem je tzv. udržovací margin. Na obchodní platformě obvykle dosahuje až 30-ti procent marginu vstupního. Znamená to, že hodnota účtu nesmí klesnout pod 30% vstupního marginu, potřebného pro zajištění všech právě otevřených transakcí, jinak budou automaticky uzavřeny nejvíce prodělečné pozice.

 

Tuto situaci lze ilustrovat na příkladu, který rozšiřuje předchozí sekci.

 

Zůstatek na účtu investora je CZK 35 000, částka  CZK 34 272 je blokována na pokrytí prodejních transakcí 1 lotu USDCZK a 0,4 lotu USDCZK, je tedy vstupním marginem. Nejvíce prodělečná pozice bude uzavřena, pokud zůstatek na účtu klesne pod:

 

30% * CZK 34 272 =CZK 10 282

 

Je tedy snadné spočítat si maximální možnou ztrátu z otevřených pozic:

Stav účtu – udržovací margin = 35 000 – 10 282 = CZK 24 718

 

Pokud máme součet pozic 1,4 lotu USD/CZK , změna kurzu o jeden bod způsobí na našem účtu změnu o 140 000*0,001 = 140 CZK. Ztráty 24 718 CZK a tedy uzavření všech pozic dosáhneme při nepříznivém vývoji kurzu takto:

 

CZK 24 718/CZK140 = 177bodů, tedy asi 17,7 haléřů, tzn. z 24,536 na 24,713.

 

Měna účtu a uzavírání transakcí

Mnoho lidí se zeptá, jak je možné, že můžu realizovat obchody na např. eurodolarovém trhu, pokud držím účet v CZK, nebo jak mohu nakoupit euro za libry. Odpověď je jednoduchá. Broker (resp. obchodní platforma) provádí automatickou konverzi české koruny na měnu, která je v určitý moment pro realizaci pokynu potřebná. Toto je možné díky tomu, že prováděné operace nejsou založeny na fyzické směně deviz, ale na záměru získat pozitivní rozdíl mezi otevírací BUY/SELL cenou a následnou cenou zavírací. Obdobně po uzavření transakce v jiné měně než je CZK systém automaticky převede zisk/ztrátu do měny účtu. V praxi to nevypadá tak složitě:

Investor očekává posílení eura vůči dolaru, proto nakoupí 0,5 lotu EUR / USD v 9:30 hod, což odpovídá nákupu za 50 000 EUR. Drží tedy eura v dlouhé pozici a dolary v krátké. Okamžité hodnoty kurzů jsou uvedeny v následující pozice:

 

              Bid         Ask    
 EUR / USD  1,44553 1,44571
 EUR / CZK 24,4455 24,4700

V tuto chvíli je transakce zrealizována, částka odpovídající marginu je stržena z účtu. V případě EUR / USD je to 1% objednávky. Částku v měně účtu spočítáme takto:

Hodnota objednávky*margin*průměrný kurz EUR/CZK (střed mezi bid a ask cenou)

50 000 * 1% * 24,45775 = CZK 12 229

 

Až do 14:00 hod. se kurz vyvíjí podle očekávání investora, ten uváží, že jeho zisk je dostačující, a rozhodne se pozici uzavřít. Operace se provádí ve 14:02 za následujících podmínek:

 

  Bid Ask
EUR / USD 1,45784 1,45802
USD / CZK 18,6255 18,6405

Zisk v pipech se rovná 1,45784 – 1,44571 = 121,3 pipů

 

A teď jedna z obtížnějších otázek. Při prodejní (short) pozici EUR/USD se euro prodává a dolar kupuje. Hodnota bodů se tedy počítá v USD/CZK ask ceně (nákup dolarů). Obdobně při EUR / USD nákupní transakci, kde se euro kupuje a dolar prodává, se hodnota bodu přepočítává z USD do CZK bid cenou USD / CZK (prodej dolarů).

 

Proto je snadné pozorovat, že korunová hodnota 1 bodu při prodejní EUR/USD pozici bude nepatrně vyšší než hodnota bodu při pozici nákupní. A tento rozdíl se bude měnit v závislosti na spreadu USD / CZK páru.

 

Hodnota bodu v CZK v našem případě: 50 000*0,0001*18,6255 = CZK 93,1

 

Profit z této transakce: 121,3 *CZK 93,1 =CZK 11293  

E-LEARNING PRO ZAČÁTEČNÍKY ZDE

 

 

Spoty, forwardy a swapové body

Nákupní a prodejní pokyny, jejichž uzavření není blíže časově specifikováno, jsou na mezibankovním měnovém trhu přijímány jako „spotové". Znamená to, že musejí být vypořádány do dvou pracovních dnů. Jedná se tedy o krátkodobé spekulativní transakce, případně dodávky měny oznámené podnikatelskými subjekty. Každá transakce, která je uzavřená na týden, měsíc nebo rok dopředu, je považována za „forwardovou". Cena takové operace zahrnuje bonus, nebo slevu oproti aktuální spotové ceně. Záleží na hodnotě tzv. swapových bodů, které mohou být kladné, nebo záporné. To ve svém důsledku vyplývá z rozdílu tržní úrokové sazby dvou měn. Obecně řečeno, pokud je úroveň týdenních tržních úrokových sazeb vyšší u kótované měny, než u měny základní, body jsou pozitivní. Například úrokové sazby v ČR jsou v současné době vyšší než v eurozóně, proto swapové body pro kurz EUR/CZK nabývají kladných hodnot. V opačném případě by byly záporné. Nicméně je třeba zdůraznit, že v případě malých rozdílů mezi úrokovými sazbami obou měn, mohou být swapové body záporné jak v krátké, tak v dlouhé pozici, neboť spread reflektuje kromě úrokové sazby přijaté na trh, např. WIBID 4,57% / WIBOR 4,77, také marži přidanou makléřem.

 

Nicméně klienti internetových platforem, jako je BOSSAFX, nemusejí uzavírat forwardové operace, jestliže hodlají držet pozici delší dobu. Nemají totiž zájem o fyzické dodání měny, jejich cílem je jen zisk z rozdílu směnných kurzů. Proto otevřené pozice nikdy nedosáhnou dne vypořádání – spotové pozice budou automaticky prodlouženy do následujícího pracovního dne. Kromě toho jsou upraveny o hodnotu swapových bodů pro konkrétní den.

 

Všechny nástroje nabízené prostřednictvím platformy BOSSAFX jsou krátkodobé instrumenty, což znamená, že pozice mohou být otevřené maximálně 12 měsíců, pak budou automaticky uzavřeny. Držené pozice jsou swapovány (a úrok je stržen nebo připsán) mezi 23:59 a 0:00 hod. Je potřeba zdůraznit, že o víkendech jsou úroky trojnásobné.Tabulka současných swapových bodů.

 

Podívejme se, jak to vypadá v praxi:

 

  Long position Short position
EUR / USD -0, 359 -0,796

Investor drží dlouhou pozici 0,5 lotu EUR / USD ( 50 000EUR/USD)a očekává další růst kurzu. Proto se rozhodne držet až do následujícího dne. V 00:00 hodin jsou do pozice zaúčtovány swapové body. Tabulka swapových bodů v daném týdnu vypadala takto:

Hodnoty swapových bodů jsou uvedeny v pipech. To znamená, že na dlouhé pozici na EUR / USD, bude částka rovnající se 0,359 odečtena. Aby bylo možné odhadnout náklady na udržení pozice na jeden den, hodnota 1 pipu se vypočítá:

 

Objem transakce * přesnost (pipy)*USD / CZK kurz (v tomto případě bid cena) v 0:00 hod.

                                       50 000*0,0001*18,6255 = 93,1275

 

V našem případě bude účtována částka: 0,359 *CZK 93,1275 = CZK 33,43

 

V případě dalšího držení pozice bude tato částka účtována každý den o půlnoci, v případě víkendu bude účtován trojnásobek hodnoty (CZK 100,30) až v pondělí.

 

Rollover      

Definice

Pokud v nabídce instrumentů nalezneme takové, jejichž název začíná na písmeno „F***", pak se jedná o tzv. „futures". Např. FOIL, FCOPPER nebo indexy jako FUS500, FDE30, FCH20. Jejich hodnota je odvozena od cen futures kontraktů, jejichž platnost je ale určitým způsobem časově omezená, přičemž cena kontraktu následujícího se může lišit od té předchozí. Tento cenový přechod se v prostředí CFD´s řeší tzv. rolloverem, bez nutnosti uzavírat držený kontrakt a otevírat nový. Cenový rozdíl je vyrovnán swapovými body, proto tedy rollover nemá žádný vliv na ocenění držené pozice.

Je potřeba zdůraznit, že rollover nemá žádný vliv na investorův účet. JE ale potřeba na něho myslet při předchozím nastavování STOP-LOSSů popř. TAKE-PROFITů, aby v důsledku změny cenových úrovní nedocházelo k nevyžádanému uzavření pozice.

 

Příklad:

Z rollover tabulky lze vyčíst, že 9. Prosince 2009 má dojít k rolloveru u instrumentu FUS30.

9. prosince 2009 je vypořádací cena expirujícího kontraktu podkladového aktiva pro instrument FUS30  na úrovni 10 332. Vypořádací cena kontraktu následného je 10 271. Rozdíl mezi nimi je tedy je -61 bodů. Znamená to, že otevření instrumentu FUS30 po rolloveru by bez ohledu na ostatní nákladové faktory bylo o 61 bodů níže.

K vyrovnání tohoto rozdílu, budou k dlouhým pozicím přičteny a od krátkých pozic odečteny hodnotě swapových bodů v pipech, ale swapy jsou účtovány v CZK podle směnného kurzu v 0:00 hodin. Příklad v následující tabulce:

 

                         FUS30                   Hodnota swapu                 Hodnota swapu

                                                               pro 0,1 lotu                            pro 1 lot

Dlouhá pozice       +61 bodů                    CZK                                            CZK

Krátká pozice        - 61 bodů                    CZK                                            CZK

 

Otevření uzavření obchodu

Praktická ukázka otevření obchodu, uzavření obchodu, částečného uzavření obchodu, jak vstoupit do obchodu za tržní cenu, jak zadat čekající pokyn, nastavení Stop-Lossu, Target-Profitu, Trailing-Stopu

 

Kalkulačka Bossa FX

Praktická ukázka základních Forexových pojmů : pips, marže, swap, spread je aplikovaná pomocí užitečného nástroje kalkulačky Bossa FX, kterou naleznete ve vaši obchodní platformě MT4 , do praxe ve videu níže.


Praktická ukázka výše uvedených pojmů