Drobečková navigace Drobečková navigace

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

CFD – co to je?

Contract For Difference (kontrakt na vyrovnání rozdílu, CFD kontrakt) patří do skupiny tzv. finančních derivátů. Jejich hodnota je odvozena a přímo závisí na hodnotě podkladového aktiva. O CFD kontraktech jsme mohli poprvé slyšet v roce 1990, kdy byly nejprve dostupné pro institucionální investory. Popularita CFD obchodování pak rostla a dnes jsou CFD trhy (CFD market) na vysoké úrovni.
 

  


Podkladovým aktivem mohou být nástroje finančního trhu, jako jsou měnové páry, komodity (stříbro nebo zlato) nebo nástroje termínované, např. futures na indexy nabízené světovými burzami, deriváty komoditních burz atd. CFD umožňují držet jak dlouhou, tak krátkou pozici, zisk se vypočítá pouze na základě rozdílu vstupní a výstupní ceny. CFD instrument a jeho obchodování neznamená fyzické držení podkladového aktiva. CFD kontrakty se obchodují mezi jednotlivými obchodníky a poskytovateli, přičemž CFD obchodování nenabízí žádné standardní smluvní podmínky.


Konstrukce CFD je do jisté míry podobná konstrukci futures kontraktů. Ve srovnání s CFD futures mají několik zásadních rozdílů. Na rozdíl od trhu Forex futures transakce se neprovádějí při spotovém kurzu, aniž by byl určen konkrétní okamžik odchodu z pozice tak jako na Forexu. Transakce na Forexu tedy může být uzavřena v jakémkoliv okamžiku, což je možné díky obrovské tržní likviditě.