Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Market maker

Forex – market maker a jeho odpovědnost

Cena specifického finančního instrumentu je zjevně výsledkem očekávání investorů, jejichž rozhodnutí jsou poháněna celou řadou faktorů. Nicméně pojďme se soustředit na technické aspekty, které nám pomohou lépe pochopit forexový trh.


Role takzvaných market makerů (tvůrců trhu)je významná. Tvůrci trhu jsou obvykle banky nebo brokeři, kteří neustále sledují nabídku a poptávku na trhu s cílem zajistit kontinuitu kotací umístěním své nabídky nákupní či prodejní ceny měny. Tyto ceny jsou využívány přímými účastníky trhu a zprostředkovateli – finančními institucemi, které poskytují služby svým klientům. Jako market maker broker musí v každém okamžiku podkladové aktivum obchodníkům buď prodat, nebo ho od nich koupit za danou aktuální cenu. To znamená, že market maker forex udržuje likvidní.


Stojí za zmínku, že nabízená cena není nikdy jednotná, neboť zvláštní povaha OTC (mimoburzovní trh) předpokládá, že stejný nástroj lze obchodovat v daný okamžik na různých místech na světě. Ceny jsou tedy podobné, nikoliv stejné, ale rozdíly nejsou příliš významné. Ze stejného důvodu není možné zjistit objem obchodů, ani počet otevřených pozic (technická analýza tedy nemůže počítat s ukazateli obratu). Existují jen odhadované údaje, které poskytují informační agentury na základě zpráv, které jim předkládají finanční instituce.


Aktivity na Forex trhu mohou v Česku provozovat pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří podléhají dohledu ČNB. Tito brokeři svými nabídkami klientům zajišťují kontinuitu kotací (uváděním transakčních cen) a likviditu, tj. ochotu uzavírat obchody na takových úrovních a v takových objemech, které si klient určí.


Na Forex trhu figurují dva obchodní modely. Jsou jimi prostředkovatelé a tvůrci trhu. První z nich zahrnuje skupinu zprostředkovatelů (agentů), kteří okamžitě převádějí příkazy klientů větším finančním institucím, které je následně vypořádají. V praxi to znamená, že tato společnost nemá ani své vlastní dealery, ani své technické zázemí pro vypořádávání transakcí. Celé riziko stejně jako profity z transakčních poplatků je tedy přenášeno na společnost, která přijímá příkazy. Druhou skupinu tvoří tzv. market-makers, kteří se podílejí na přímém obchodování s klienty. Makléřské domy, které vystupují jako tvůrci trhu, vždy tvoří druhou stranu transakce, a záleží tedy na nich, jak budou obchody zabezpečeny. V takovém případě mohou být transakce uzavřené s klienty zpětně anulovány (pokud např. klient otevře zároveň krátkou i dlouhou pozici u jednoho nástroje), mohou být udržovány dealery, nebo jako firemní portfolio na zodpovědnost firmy. Obchodování s market makerem pak představuje rizika spojená s možným výskytem střetu zájmů. To se týká situací, ve kterých je obchodní zájem obchodníka s cennými papíry v rozporu se zájmem klienta, např. ztráty vzniklé zákazníkovi se mohou stát ziskem obchodníka s cennými papíry. Na toto ale pomýšlejí četné vnitřní předpisy (mimo jiné povinnost poskytnout klientovi zdroj kotací ve sporných případech nebo maximální doba vyplnění příkazu), které jsou na ochranu práv klienta zaměřené a tím rizika vyplývající z konfliktu zájmů vylučují.