Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Typy pokynů

BOSSAFX obchodní platforma umožňuje okamžitou realizaci pokynů, ale i umístění čekajících pokynů v rozmezí objemů od 0,01 do 15 lotů (Tabulky specifikací finančních instrumentů), pokyny exekuční a výstupní. Veškeré objednávky i jejich úpravy jsou přijímány v obchodní hodiny daného instrumentu. Obchodní hodiny pro jednotlivé nástroje jsou uvedené v tabulce. Mimo obchodní hodiny nelze provádět ani úpravy transakcí již uzavřených. U měn a měnových indexů, stříbra, platiny a palladia dochází k přerušení obchodování jen o víkendu (od pátku 22:00h do neděle 23:00h).

 

Objednávka za tržní cenu 

Jedná se o základní a nejjednodušší z dostupných příkazů. Objednávka za tržní cenu znamená okamžitou realizaci pokynu za současnou nejlepší cenu na trhu. Ve většině případů jsou transakce otevřeny opravdu okamžitě, zároveň s umístěním SELL/BUY příkazu na platformu, za okamžitou cenu. Ovšem existují situace na trhu, např. zveřejnění důležitých makroekonomických dat, kdy bude příkaz uzavřen na ceně trochu jiné, než v okamžiku objednávky. Je to způsobeno prudkou změnou cen.

 

 

VIDEA PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZDE

 

Limit pokyn (pending) 

Jedná se o pokyn, kdy uvažujeme o uzavření transakce, ale nejsme spokojeni se současnou cenou na trhu, nebo čekáme na vhodnou situaci na trhu. Takový příkaz se umístí na trh v obchodní hodiny daného instrumentu, musí obsahovat informaci minimálně o typu nástroje, objemu transakce a aktivační ceně. V případě nákupní objednávky musí být cena umístěna níže, než je cena tržní ve chvíli umístění příkazu, v případě objednávky prodejní musí být cena výše než současná tržní. Objednávka může být umístěna na volitelnou dobu (hodiny, dny), nebo dokud není zrušena. Transakce bude zrealizována ve chvíli, kdy se na trhu objeví požadovaná cena.

 

Příklady limitních pokynů:

a)  Nákupní limit – nákupní pokyn, ve kterém cena musí být níže než aktuální Ask cena na trhu

 

                                                            
                                                                                                                     

b)  Prodejní limit – prodejní pokyn, kde cena musí být výše než aktuální Bid cena na trhu

 

                           
                                                                                           

Limitní nákupní pokyn je zrealizován na ceně Ask, limitní prodejní pokyn na ceně Bid. Vzhledem k tomu, že veškeré grafy na platformě BOSSAFX znázorňují cenu Bid, všechny nákupní pokyny budou zrealizovány dříve, než se graf dorazí k dané úrovni. Např. nákupní objednávce EUR/USD na úrovni 1,42222 bude vyhověno, pokud graf přejde cenu 1,42240, tedy při spreadu 1,8 pipu. Prodejní objednávky jsou realizované za cenu viditelnou z grafu.

 

E-BOOK BOSSA START PRO ZAČÁTEČNÍKY ZDE

 

„Take profit“ a „stop-loss“ pokyny 

S pokyny stop loss take profit se můžeme potkat na většině finančních trhů, nejen u FOREXu. Jejich společnou vlastností je to, že mají za následek automatické uzavření otevřené pozice. Take profit se nastavuje na úrovni, na které chceme vybírat zisky (bid), na druhou stranu stop loss pokyn umísťujeme na místo, kde chceme z pozice vystoupit v případě, že se situace na trhu vyvíjí proti nám, a zastavit tak případné ztráty. Pokyny take profit stop loss tedy definují hranice maximální ztráty a maximálního zisku z daného obchodu. Stop loss příkazy na platformě BOSSAFX jsou pro každou konkrétní pozici volitelné.

Pokud máme tedy otevřenou dlouhou pozici (nakoupili jsme měnu), stop loss bude aktivován na úrovni Bid (prodejní cena). Např. držíme dlouhou pozici EURUSD na úrovni 1,38207, stop loss umístíme na 1,37607, stop loss bude zrealizován, pokud se trh pohne dolů na cenu 1,37607. Je zde však riziko, že skutečná realizace proběhne na úrovni o něco nižší, a to při tzv. zpoždění v důsledku tržních podmínek (např. výrazné volatility po zveřejnění makro dat, otevíracího GAPu např. po víkendu, během kterého byly zveřejněny některé důležité informace – např. summit G7). Toto ilustruje následující příklad:

Na platformě BOSSAFX jsou limitní pokyny typu „stop“ realizovány za první obchodní cenu zveřejněnou bezprostředně po cenovém GAPu, může to tedy být za cenu méně příznivou.

Například (obr. vedle), prodejní stop příkaz na 1,39910 může být zrealizován až na ceně 1,39850, v důsledku cenového gapu.

 

 

Vraťme se zpět k charakteristikám stop lossů v krátkých pozicích (prodáváme měnu, sázíme na pád ceny). V tomto případě se stop loss realizuje na ceně ask. Například držíme krátkou pozici na EUR/USD na úrovni 1,38200, stop loss umístíme na 1,38720. Pozice bude uzavřena ve chvíli, kdy se na trhu objeví Ask cena 1,38720. Uvažujeme-li šíři spreadu pro EUR/USD 1,8 pipu, bude tato situace odpovídat kotaci 1,38702 / 1,38720.

  

„Buy stop” a „sell stop” pokyny 

Limitní pokyny typu „stop” jsou používány v případě, kdy chceme uzavřít transakci za cenu vyšší, než je nyní na trhu, tzn. např. při přestávce z technických důvodů – toto je „buy stop” pokyn. Pokud očekáváme propad dolů, mluvíme o stop sell příkazu.
a)  Buy stop – nákupní cena musí být vyšší, než současná tržní Ask cena – scénář 4. Pokyn bude vyplněn, pokud se na trhu objeví aktivační cena na straně Ask.      

 


b)  Sell stop – prodejní cena je nižší, než aktuální tržní Bid cena – scénář 3 (je to analogie pokynu LimAkt, který známe z burzovního prostředí). Pokyn bude vyplněn, pokud se na trhu objeví nastavená aktivační hodnota na straně Bid.

 

 

 

Pokyn „Trailing stop“, nebo tzv. „trailing stop loss“ 

Jedná se o velmi užitečný nástroj. Pokyn Trailing stop Forex traderům umožňuje efektivní řízení rizik portfolia. Tento stop-loss není pevně fixován, ale mění se v závislosti na pohybu ceny obchodovaného instrumentu. Například pokud držíme dlouhou pozici a zvolíme trailing stop 15 pipů, pak v případě pohybu kotace o 15 pipů vzhůru se stop posune o stejné množství pipů stejným směrem. Pokud se ale kurz pohne dolů proti nám, „SL“ se nepohne. To umožní investorovi minimalizovat ztráty, popř. udržet potenciální zisky („TS“ může tedy fungovat také jako jakýsi „take profit“ pro střednědobé obchodní strategie). Umístění pokynu trailingstop je možné bez ohledu na to, na jaké straně trhu se právě nacházíme – je jen důležité myslet na obecná pravidla pro umisťování stop-lossů, tedy kdy je kalkulována cena Bid a kdy Ask. Pokyn traling stop však funguje jen v případě, že jste přihlášeni do platformy BOSSAFX. V opačném případě systém užívá jen pokyn „stop-loss“. Pokud tedy nastavíte pokyn trailing stop a následně se odhlásíte z platformy, pokyn se automaticky změní na „obyčejný“ stop-loss na poslední známé úrovni trailing stopu.

 

Stop out – povinné zavření pozice  

Obecná pravidla tradingu říkají, že ztrátové obchody by neměly být drženy věčně, na rozdíl od těch ziskových. V určitý okamžik by měly být zastaveny. Tuto situaci musí bohužel v našem případě řídit broker automatickým uzavřením pozice, a to následovně: BOSSAFX systém v průběhu otevřené transakce kontroluje, zda je aktuální stav účtu dostatečný pro pokrytí minimálního marginu, který činí 30% „marginu”. Pokud stav účtu klesne na tuto hodnotu, systém automaticky uzavře nejvíce ztrátovou pozici Pokud se tato zrovna neobchoduje (což neplatí pro měny), pak bude uzavřena druhá nejvíce ztrátová atd. Tento „stop out“ bude však dopředu oznamován v komentářích společně s informací o stavu finančních prostředků v okamžik uzavření (obrázek níže).

 

Fragment historie transakce uzavřené stop outem. Následující sloupce: hodina automatického uzavření, cena, swapové body, profit, úroveň marginu – 29,7%počítáno z vlastního kapitálu 18 113,8 / 60 927,3.

 

 

Pokyn realizující zavírací „stop out“  mechanismus nemůže být upraven nebo uzavřen klientem. Dealer provede uzavření pozice po zkontrolování správnosti kotací.