Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Cenové formace

 

Trendové čáry 

Trendové čáry, jak název napovídá, jsou čáry ukazující směr současného trendu. Navzdory své jednoduchosti jsou jedním z nejcennějších nástrojů technické analýzy. Pro vzestupné trendy je tato čára indikována postupně rostoucími minimálními cenami (lokálními minimy), které mohou být spojeny přímkou. Ta posléze může být označena za hranici supportu (podpory), jejíž proražení může být signálem zpomalení trendu, nebo dokonce jeho obrácení. Obdobně odchýlení lokálních minim od hlavní trendové čáry může značit zrychlení trendu. Pro klesající trendovou linii je situace opačná. Vzniká sled postupně se snižujících maxim, který tvoří hranici resistence (odporu). Jehoprůlom či významné porušení pravidel je prvním signálem, že tento trend ztrácí svou současnou dynamiku, jeho proražení okamžik obratu. Také v tomto případě v rámci stávajícího trendu je možné stanovit dodatečné zrychlené čáry. V momentu prolomení trendové čáry, jak u up-trendu, tak u down-trendu, často linka mění svůj charakter na opačný. Tzn. prolomením up-trendu se hranice supportu stává resistencí a naopak prolomením down-trendu vzniká budoucí hranice supportu.

 

 

 

SLEDUJTE VIDEA S DALŠÍMI OBCHODNÍMI METODAMI ZDE

 

 

Trendové kanály 

Trendové kanály, podobně jako trendové linie, indikují směr současného trendu. Na základě toho jsou kanály rozděleny do tří  skupin: rostoucí, klesající a jdoucí do stran (laterální, horizontální). Jsou tvořeny souborem dvou linek jdoucích paralerně vedle sebe a sledujících lokální minima a maxima. Jejich hlavní výhodou je především snadné indikování hranic supportu a resistence, které jsou obvykle určeny body obratu v rámci hranic kanálu.