Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Obrat a pokračování trendu

 

 

Symetrický trojúhelník 

 

 

Trojúhelníkové formace jsou ukazateli jak obratu trendu, tak i jeho pokračování. Rozhodujícím faktorem je směr průlomu oproti předcházejícímu pohybu. Jsou nejčastěji se vyskytujícími ukazateli, ale zároveň nejméně spolehlivými. Charakteristickým rysem symetrického trojúhelníku je konvergence linií lokálních vrcholů a minim v podobném úhlu. Každý další vrchol je nižší než předchozí a každé následující minimum je výše než předchozí. Objem obchodů během vývoje této formace by se měl snižovat. Na druhou stranu silné zvýšení ojemu obchodů by mělo vest k prolomení formace, bez ohledu na jeho směr. K proražení trojúhelníku dochází ve chvíli, kdy je formace proražena o polovinu až 2/3 vzdálenosti od okamžiku vzniku formace a prvního bodu obratu.

Pravoúhlé trojúhelníky 

 

 

Trojúhelníkové formace jsou ukazateli jak obratu trendu, tak i jeho pokračování. Rozhodujícím faktorem je směr průlomu oproti předcházejícímu pohybu. Jsou nejčastěji se vyskytujícími ukazateli, ale zároveň nejméně spolehlivými. Charakteristickým rysem pravoúhlého trojúhelníku je horizontální průběh jedné z linek (vrcholu nebo dna), druhá linka pak sleduje rostoucí maxima nebo klesající minima. Objem obchodů během formace samotné by se měl snižovat. Pokud naopak objem obchodů silně vzroste, dochází k prolomení formace bez ohledu na jeho směr. K proražení trojúhelníku dochází až ve chvíli, kdy je formace proražena o polovinu až 2/3 vzdálenosti od okamžiku vzniku formace a prvního bodu obratu.

 

Stoupající trojúhelník 

 

 

Vzestupné trojúhelníkové formace mohou indikovat jak obrácení, tak pokračování trendu, ačkoliv častěji nacházíme formace rostoucí. Rozhodujícím faktorem je směr průlomu oproti předchozímu pohybu. Linky stoupajícího trojúhelníku kopírují vzestupné ceny maxim a klesající minima. Objem obchodů během vývoje formace klesá, ovšem v případě silného vzrůstu volume dochází k prolomení formace bez ohledu na jeho směr. Na rozdíl od ostatních trojúhelníkových formací může u stoupajících trojúhelníků dojít k obtížím se stanovením momentu prolomení. Rozsah pohybu je dán výškou trojúhelníku, měřeno od průlomového bodu.   

 

VIDEO UKÁZKY DALŠÍCH OBCHODNÍCH METOD NAJDETE ZDE

 

Pravoúhlý stoupající trojúhelník 

 

 

Vzestupné trojúhelníkové formace mohou indikovat jak obrácení, tak pokračování trendu, ačkoliv častěji nacházíme formace rostoucí. Rozhodujícím faktorem je směr průlomu oproti předchozímu pohybu. Jedna z linek pravoúhlé soupající  trojúhelníkové formace jde ruku v ruce s rostoucími maximy nebo klesajícími minimy, druhá se pohybuje vodorovně. Objem obchodů během formace samotné by se měl snižovat. Na druhou stranu silné zvýšení objemu obchodů by mělo vest k prolomení formace bez ohledu na jeho směr. . Na rozdíl od ostatních trojúhelníkových formací může u stoupajících trojúhelníků dojít k obtížím se stanovením momentu prolomení. Rozsah pohybu je dán výškou trojúhelníku, měřeno od průlomového bodu.  

Diamant 

 

 

Diamantové formace se mohou vyskytovat jako ukazatel obrácení i pokračování předchozího trendu. Konečným rozhodujícím faktorem je směr proražení formace oproti předchozímu trendu. Body obratu v rámci formace jsou tvořeny linkami připomínající tvar diamantu. Počátky vzniku formace jsou často zaměňovány s počátkem vývoje oblasti hlavy a ramen. Směrem k polovině diamantu objemy obchodů obvykle klesají s mírnými zvýšeními v oblastech lokálních maxim a minim. V  druhé polovině diamantu objem mírně vzrůstá s výrazným zesílením obchodů vedoucímu k prolomení formace. K té dochází při rozsahu pohybu daném šířkou diamantu, měřeno od průlomového bodu.