Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Obrat trendu

V rámci technické analýzy lze predikovat obrat trendu. Na trhu Forex graf určitého instrumentu může tento obrat naznačovat charakteristickými formacemi. V této souvislosti se někdy hovoří o indikátoru volume. Volume (VOL) znamená objem obchodů. Jedná se o indikátor vyjadřující celkové množství kontraktů zobchodovaných během konkrétního časového úseku. Volume vypovídá o likviditě trhu, může naznačovat změnu trendu, pokud dosahuje extrémních hodnot. Na trhu Forex volume však nezobrazuje množství transaktovaných peněz, jako je tomu u akciových trhů, ale kolikrát se za určitý časový úsek cena změnila. Forex je totiž necentralizovanou sítí jednotlivých market makerů, dealerů a bank, a tak informace o likviditě nebo volume k dispozici nejsou. Obchodní platforma BossaFX Metatrader 4 tedy pod indikátorem volume zobrazuje jen součet jednotlivých ticků.

Níže jsou podrobně popsány pro Forex grafy charakteristické při obratu trendu.

 

 

Hlava a ramena

 

 

Je to ukazatel obrácení trendu , který se skládá ze tří lokálních vrcholů, tj.levé rameno, hlava a pravé rameno. Vršek “hlavy” by měl představovat nejvyšší bod celé formace. Největší objem obchodů je při formování levého ramene, zvýšená aktivita je pozorována také v horní části hlavy, ale volume je nižší, než v předchozím. Nejnižší objemy probíhají během utváření pravého ramene. Další zvýšení lze pozorovat při dosažení a prolomení výstřihu. Možný rozsah následného poklesu určujeme podle vzdálenosti od bodu zlomu na vrcholu hlavy k hranici výstřihu (krku). Formace hlavy a ramen patří k nejspolehlivějším ukazatelům (patternům).

 

 

 TÝDENNÍ TECHNICKÁ VIDEO ANALÝZA KE ZHLÉDNUTÍ ZDE

 

Inverzní hlava a ramena 

 

 

Je to formace obratu trendu, která je tvořená třemi lokálními minimy, levé rameno, hlava a pravé rameno. Spodní část hlavy by měla být nejnižším bodem soustavy. Nejvyšší objemy obchodů probíhají při formování dolní části levého ramene a hlavy, mírný nárůst se vyskytuje i v místech kolem výstřihu.Nejnižší aktivita je sledována v dolní části pravého rameno a prudce se zvyšuje při dosažení a prolomení oblasti výstřihu.Minimální rozsah růstu je dán výškou hlavy, měřenou od bodu zlomu k výstřihu. Jedná se o  jeden z nejspolehlivých ukazatelů.

Dvojitý vrchol 

 

 

Formace dvojitého vrcholu opticky připomíná písmeno “M”. Jak její jméno napovídá, je tvořena dvěma vrcholy, kde bodem obratu je právě minimum mezi nimi. Formace dvou nejvyšších vrcholů je doprovázena zvýšením obchodní aktivity, přičemž při tvorbě druhého vrcholu je obvykle o něco nižší. Cenové minimum je provázeno velmi znatelným úbytkem obchodní activity. K následnému zvýšení objemu obchodů může dojít při prolomení formace. Rozsah následného sestupu je určen rozdílem mezi vrcholy a lokálním minimem mezi nimi.

 

Dvojité dno 

 

 

Formace se vyznačuje tvarem písmene “W”. Je tedy tvořena dvěma významnými dny a lokálním maximem mezi nimi, které zároveň určuje bod prolomení formace. Kromě tvaru jsou pro tuto formaci cherakteristické i změny objemy obchodů, které jsou obvykle nejvyšší během formování prvního dna, stejně jako při blížícím se lokálním vrcholu. Na druhém dně je volume výrazně nižší a zesílí při konečném prolomení formace. Dá se očekávat následný růst o vzdálenost rovnající se rozdílu vzdáleností lokálního maxima a spojnice vrcholů.

   

Podšálek 

 

 

Je to formace obratu trendu, která se často tvoří dlouhé měsíce a předchází ji silný klesající trend. Avšak narozdíl od laterálního trendu má více zaoblený tvar. Vyplývá to z mírného úbytku pohybů, které jsou ale po dosažení dna v druhé polovině formace vystřídány postupným zvýšením dynamiky. Nejobtížnějším úkolem v případě utváření formace podšálku je určení bodu zlomu. Graf hodnot objemů obchodů má take charakteristický tvar, stejný jako graf průběhu ceny.

 

Obrácený podšálek 

 

 

Je to formace obratu trendu, která se často tvoří dlouhé měsíce a předchází ji silný rostoucí trend. Avšak narozdíl od laterálního trendu má více zaoblený tvar. Vyplývá to z mírné ztráty tempa růstu, která je ale po dosažení vrcholu v druhé polovině formace vystřídány postupným zvýšením dynamiky. Stejně jako u formace podšálku je nejobtížnějším úkolem určení bodu z obratu. Graf hodnot objemů obchodů má opačný tvar než graf průběhu ceny.