Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Pokračování trendu

 

Vlajky 

 

 

Vlajkypatří do skupiny pokračujících formací. Doba jejich vzniku je poměrně krátká od několika obchodních seancí do tří až čtyř týdnů. Tvar formace je určen dvěma rovnoběžkami jdoucími proti předchozímu trendu. Z počátku vysoké objemy obchodů obvykle klesají okamžikem vstupu do formace. Následný silný růst obchodní aktivity by měl být doprovázen průlomem rovnoběžky. Formace vlajky se obvykle vyskytujív polovině silných cenových pohybů, přičemž rozsah růstů je určován výškou předchozí vlny (stožáru) - měřené od místa průlomu rovnoběžky.

  

Praporky 

 

 

Praporky patří do skupiny formací pokračujících. Doba jejich vzniku je poměrně krátká od několika obchodních seancí do tří až čtyř týdnů. Tvar formace je určen dvěma sbližujícími se linkami podobným tvaru trojúhelníku. Z počátku vysoké objemy obchodů obvykle klesají okamžikem vstupu do formace. Následný silný růst obchodní aktivity by měl být doprovázen průlomem linky. Praporky se obvykle vyskytují v polovině silných cenových pohybů, přičemž rozsah růstu je určen výškou předchozí vlny (tyče) měřené od místa průlomu formace.

 

Klíny 

 

 

Klíny patří do skupiny formací pokračujících. Mohou se vyskytovat mezi dvěma - třemi týdny až do dvou měsíců. Tvar formace je určen dvěma sbíhajícími se linkami podobným tvaru trojúhelníku s tím rozdílem, že obě linky pokračují šikmo stejným směrem, naproti původnímu trendu. Z počátku vysoká úroveň objemu obchodů obvykle klesá v okamžiku vstupu do formace. Následný silný růst obchodní aktivity by měl být doprovázen průlomem linky. Klíny se obvykle vyskytují v polovině silných cenových pohybů, přičemž růst je určen výškou předchozí vlny, měřené od bodu průlomu.